8. ročné gymnázium

Je určené absolventom 5.ročníka základnej školy a zamerané vo vyšších ročníkoch na ekonomické predmety. Toto štúdium má rozšírenú výučbu cudzích jazykov, zamerané na anglický jazyk. Aj na prírodovedných a spoločensko-vedných predmetoch sa študenti učia okrem slovenskej aj anglickú terminológiu, čím si obohacujú slovnú zásobu a osvojujú používanie cudzieho jazyka.
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton