KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA 5.-9. ROČNÍK BILINGVÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA

stiahnite si kritériá prijímania do jednotlivých ročníkov:

príspevok na štúdium

  ZŠ Česká

  Zmluvné strany sa dohodli, že príspevok v súkromnej základnej škole
  je pre školský rok 1000€ pre prvý stupeň (1.-4. ročník),
  600€ pre Školský klub detí a 1200€ pre druhý stupeň (5.-9. ročník).

  Zákonný zástupca žiaka na prvom stupni je povinný zaplatiť príspevok v 2 splátkach v ročníku:
 • splátka do piatich pracovných dní od podpísania zmluvy vo výške 500€ v nástupnom ročníku, vo vyšších ročníkoch do 15. júna príslušného roka
 • splátka do 15. novembra príslušného roka vo výške 500€
 • Zákonný zástupca žiaka na druhom stupni je povinný zaplatiť príspevok v 3 plátkach v ročníku:
 • splátka do piatich pracovných dní od podpísania zmluvy vo výške 400€ v nástupnom ročníku, vo vyšších ročníkoch do 15. júna príslušného roka
 • splátka do 15. novembra príslušného roka vo výške 400€
 • splátka do 15. februára príslušného roka vo výške 400€
 • Zápisné na štúdium vo výške 500€ sa uhrádza spolu s prvou splátkou pri nástupe na štúdium, t.j. do piatich pracovných dní od podpísania zmluvy.


  ZŠ Devín

  Zmluvné strany sa dohodli, že príspevok v súkromnej základnej škole
  je pre školský rok 700€ pre prvý stupeň (1.-4. ročník)
  a 1200€ pre druhý stupeň (5.-9. ročník).

  Zákonný zástupca žiaka na prvom stupni je povinný zaplatiť príspevok v 2 splátkach v ročníku:
 • splátka do piatich pracovných dní od podpísania zmluvy vo výške 350€ v nástupnom ročníku, vo vyšších ročníkoch do 15. júna príslušného roka
 • splátka do 15. novembra príslušného roka vo výške 350€
 • Zákonný zástupca žiaka na druhom stupni je povinný zaplatiť príspevok v 2 splátkach v ročníku
 • splátka do piatich pracovných dní od podpísania zmluvy vo výške 600€ v nástupnom ročníku, vo vyšších ročníkoch do 15. júna príslušného roka
 • splátka do 15. novembra príslušného roka vo výške 600€
 • Zápisné na štúdium vo výške 500€ sa uhrádza spolu s prvou splátkou pri nástupe na štúdium, t.j. do piatich pracovných dní od podpísania zmluvy.

Súkromné bilingválne gymnázium
Súkromná základná škola
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát Česká
+421 2 444 50 496 - sekretariát Česká
+421 904 97 96 81 - sekretariát Česká
+421 911 84 88 89 - sekretariát, Kremeľská 2, Devín
+421 911 84 88 89 - riaditeľka základnej školy
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy
E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk

Súkromná materská škola
ROZPRÁVKOVO
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát
+421 2 444 50 496 - sekretariát
+421 904 97 96 81 - sekretariát
+421 911 848 884 - mobil MŠ
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy

E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk