ZÁKLADNÁ ŠKOLA S INTEGROVANOU ANGLIČTINOU DO VÝUČBY

Výučba predmetov stanovených učebným plánom prebieha v anglickom jazyku, ktorý nie je cieľom ale prostriedkom.

Bilingválny program má dvojaký cieľ - zabezpečiť výučbu integrujúcu jazyk a obsah kladením rovnakej dôležitosti na "používanie cudzieho jazyka na učenie sa a učenie sa používať cudzí jazyk" aj úspešné zvládnutie štandardu podľa požiadaviek Ministerstva školstva SR.

  Ponúkame:
 • výučbu jazyka na intenzívnom základe bez toho, aby požadoval prílišnú účasť rozvrhu
 • vysokú úroveň jazykovej kompetencie
Vo vyučovacom procese využívame metódu CLIL - Integrované vyučovanie cudzích jazykov a nejazykových predmetov.

CLIL vytvára rovnováhu medzi jazykovým a odborným vzdelávaním. Nejazykový predmet sa rozvíja prostredníctvom cudzieho jazyka a cudzí jazyk prostredníctvom nejazykového predmetu. Cieľom tejto metódy vyučovania je zlepšovanie schopností a zručností študenta v cudzom jazyku tým, že sa cudzí jazyk považuje za nástroj komunikácie a nie za samostatný predmet. Pri vyučovaní metódou CLIL upriamujeme pozornosť na určitú aktivitu a nie na cudzí jazyk samotný. Tento prístup poskytuje možnosť učiť sa myslieť v danom jazyku a nie iba učiť sa jazyk ako taký.

  Výhody, ktoré CLIL prináša:
 • celkové zlepšenie komunikačných kompetencií žiaka v cieľovom jazyku
 • prehlbuje sa povedomie o materinskom jazyku, cieľovom jazyku a ostatných jazykoch
 • zvýšená motivácia žiaka prostredníctvom reálnych edukačných situácií pri vyučovaní cieľového jazyka
 • zvýšenie plynulosti vyjadrovania sa, širší rozsah slovnej zásoby
 • aktívne zapojenie sa na hodinách
 • pozitívny postoj k cudziemu jazyku
 • rozvoj vlastného národného a kultúrneho povedomia
 • príprava na praktický život a prácu v multikultúrnej spoločnosti

Sylaby na stiahnutie:EČ a PFIČ MS 2018


Ukážka vyplnených odpoveďových hárkov 2018

Nucem - Informácie o maturite 2018


Rozpisy žiakov a iné


Súkromné bilingválne gymnázium
Súkromná základná škola
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát Česká
+421 2 444 50 496 - sekretariát Česká
+421 904 97 96 81 - sekretariát Česká
+421 911 84 88 89 - sekretariát, Kremeľská 2, Devín
+421 911 84 88 89 - riaditeľka základnej školy
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy
E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk

Súkromná materská škola
ROZPRÁVKOVO
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát
+421 2 444 50 496 - sekretariát
+421 904 97 96 81 - sekretariát
+421 911 848 884 - mobil MŠ
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy

E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk