Informácie

Krúžky:
 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk
 • Informatika
 • Pohybové hry
Pripravujeme:
 • Veda nás baví
 • Tenis
 • Floorball
 • Tvorivé dielne
 • Exotické tance
 • Kurz korčuľovania
 • Plavecký výcvik
Plánované aktivity:

Spolupráca s miestnou knižnicou na Kutuzovovej ulici
Imatrikulácia prvákov
Svetový deň výživy a Svetový deň mlieka
Deň ovocia a zeleniny
Halloween
Mikuláš v škole
Vianoce v škole
Vianočná besiedka
Karneval
Daruj škole knihu / Predajná burza použitých kníh
Deň Zeme
Deň matiek
MDD
Zapájanie sa do výtvarných súťaží

Režim dňa:

8:00 – 08:15 Triedna komunita (s triednym učiteľom)
08:20 Začiatok vyučovania
11:55 alebo 12:50 – 14:15 Obed, oddychová, relaxačná, tvorivá činnosť
14:15 – 15:00 Práca v záujmovom krúžku
15:00 – 15:30 UT – ŠT príprava na vyučovanie
PO – ST tvorivé dielničky
PI športové aktivity
15:30 – 17:00 Športová, rekreačná, relaxačná činnosť

Súkromné bilingválne gymnázium
Súkromná základná škola
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát Česká
+421 2 444 50 496 - sekretariát Česká
+421 904 97 96 81 - sekretariát Česká
+421 911 84 88 89 - sekretariát, Kremeľská 2, Devín
+421 911 84 88 89 - riaditeľka základnej školy
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy
E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk

Súkromná materská škola
ROZPRÁVKOVO
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát
+421 2 444 50 496 - sekretariát
+421 904 97 96 81 - sekretariát
+421 911 848 884 - mobil MŠ
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy

E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk