Zriaďovateľka gymnázia, základnej a materskej školy a súčasne riaditeľka gymnázia
thumb1

Vyštudovala odbor: učiteľstvo predmetov biológia – matematika na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Rigoróznu skúšku vykonala na Fakulte prírodných vied v Nitre, v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, v špecializácii matematika.

E-mail: riaditel@gymnaziumceska.sk
Tajomníčka
thumb1

Hodnotenie človeka má vychádzať z toho, čo dáva, nie z toho, čo je schopný získať.

E-mail: sekretariat@gymnaziumceska.sk
Riaditeľ ZŠ
thumb1

Vyštudoval učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov matematika a geografia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

Konzultačné hodiny: streda 7.hodina
E-mail:karoljanicek@gmail.com
thumb1

Študovala na PASA v Turčianskych Tepliciach odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Na UKF v Nitre vyštudovala 1.stupeň VŠ, odbor predškolská a elementárna pedagogika

Konzultačné hodiny:
E-mail: baxulkae@gmail.com
thumb1

Vyštudovala odbor: učiteľstvo predmetov biológia – matematika na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Rigoróznu skúšku vykonala na Fakulte botaniky Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

Konzultačné hodiny: streda 0.hodina
E-mail:jbreslerova@yahoo.co.uk
thumb1

Študovala na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: nemecký jazyk a literatúra.

Konzultačné hodiny: piatok 6.hodina
E-mail:vanda.1@pobox.sk

Súkromné bilingválne gymnázium
Súkromná základná škola
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát Česká
+421 2 444 50 496 - sekretariát Česká
+421 904 97 96 81 - sekretariát Česká
+421 911 84 88 89 - sekretariát, Kremeľská 2, Devín
+421 911 84 88 89 - riaditeľka základnej školy
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy
E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk

Súkromná materská škola
ROZPRÁVKOVO
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát
+421 2 444 50 496 - sekretariát
+421 904 97 96 81 - sekretariát
+421 911 848 884 - mobil MŠ
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy

E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk