PORADENSKÁ ČINNOSŤ a KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ – bude zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom ako i učiteľom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania, poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a kariérového poradenstva, v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže.

KOORDINAČNÁ ČINNOSŤ – bude zameraná na prepojenie školy so zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým a odborným zamestnancom.

Spolupracujeme s Centrom pedagogického a psychologického poradenstva:


Hubeného ul. Bratislava III.
Psychologické poradenstvo : Mgr. Lenická
Špeciálnopedagogické poradenstvo : Mgr. Lukáčová
Žiadosť o psychologické vyšetrenie, špeciálnopedagogické poradenstvo:
tlačivo má k dispozícii výchovný poradca Mgr. Janka Farkašová

Konzultačné hodiny výchovného poradcu pre rodičov a žiakov:

  • Pondelok 12:05 - 12:50
  • Piatok 12:55 - 13:40

Súkromné bilingválne gymnázium
Súkromná základná škola
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát Česká
+421 2 444 50 496 - sekretariát Česká
+421 904 97 96 81 - sekretariát Česká
+421 911 84 88 89 - sekretariát, Kremeľská 2, Devín
+421 911 84 88 89 - riaditeľka základnej školy
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy
E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk

Súkromná materská škola
ROZPRÁVKOVO
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát
+421 2 444 50 496 - sekretariát
+421 904 97 96 81 - sekretariát
+421 911 848 884 - mobil MŠ
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy

E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk