AKTUALITY ZÁKLADNÁ ŠKOLA DEVÍN


2.B a 2.C na Železnej Studničke
Dňa 29.6.2017 sme sa s triedou 2.B a 2.C zúčastnili výletu na Železnej studničke, kde sme si s pani učiteľkami urobili zdravý piknik a zahrali sa na Partizánskej lúke. Aj keď cestou späť sme zmokli, bolo nám super :) Hurá na prázdniny!

Školský výlet do Brna, lezenie v Tarzánii, splav rieky Morava a návšteva filmového predstavenia v júni
V dňoch 27.6. až 29. 6. 2017 sa žiaci piateho, šiesteho a siedmeho ročníka z Devína zúčastnili rôznych zaujímavých školských výletov. V utorok, 27.6, piataci splavovali Moravu, šiestaci a siedmaci navštívili planetárium a vedecké centrum Vida v Brne, kde si mohli vyskúšať na vlastnej koži rôzne javy zo sveta fyziky, mechaniky, chémie a biológie, ako aj pozrieť výstavu hlavolamov z celého sveta. V stredu, 28.6., išli všetci z Devína do Devínskej Novej Vsi do lanového centra Tarzánia, kde si po zaslúženom športovom výkone vlastnoručne opiekli na ohni dobroty, ktoré si doniesli z domu. Posledný deň pred vysvedčením, 29.6., si išli všetci oddýchnuť na filmové predstavenie v pôvodnom znení s titulkami v Cinema City v Auparku: Kráľ Artuš:Legenda o meči a overiť si zároveň svoje stále sa zlepšujúce jazykové vedomosti.

Deň Detí
Deň detí 1.6.2017 žiaci našej školy oslávili spoločne, súťažami a hrami na školskom ihrisku. Zabavili sa a zároveň oddýchli od každodenných školských povinností. Počasie im opäť prialo a tak si svoj deň naozaj poriadne užili. Naše poďakovanie patrí všetkým rodičom, ktorí sa podieľali na príprave Dňa detí, pomohli nielen s organizáciou, ale ho aj spoločne s deťmi zdieľali.

Deň Matiek
Dňa 25.5. 2017 sa uskutočnila v DK Devín k príložitosti Dňa matiek besiedka s našimi deťmi. Básničky, pesničky, divadielka v angličtine, ale aj v našom materinskom jazyku, prestriedali folklórne, či dokonca latinsko - americké tance. Mamičky odchádzali dojaté, ale najmä pyšné na svoje šikovné deti.

Škola v prírode-5. a 6. ročník-Terchová-15.5 – 19.5. 2017
16 žiakov 5. a 6. ročníka sa zúčastnilo 5-dňového kurzu zameraného na turistiku a ochranu človeka a prírody. Ubytovaní boli v hoteli Gold v Terchovej. Mali výborné počasie a bohatý program-turistika do Jánošíkových Dier a na chatu na Grúni, splav rieky Orava, návšteva aquaparku v Dolnom Kubíne, zjazd kolobežkami z chaty Vrátna cez Tiesňavy, návšteva skanzenu Vychylovka a betlehemu v terchovskom kostole, hľadanie pokladu, opekanie v hotelovej záhrade, prednáška o pravidlách turistiky a zásadách prvej pomoci s praktickými ukážkami. Všetci sa vrátili domov zdraví a štastní, plní nových zážitkov a vedomostí .

Škola v prírode - Hotel Boboty, Vrátna dolina
Prišiel deň, kedy 75 žiakov 1-4.roč. namiesto školskej tašky držali v ruke kufor a cesta za dobrodružstvom v Terchovej mohla začať. Počas pobytu vyučujúci a vychovávatelia pripravili zaujímavý program bohatý na zážitky so zameraním na informácie o reáliách Vrátnej doliny a o osobnosti Jánošíka. V pondelok spoznávali najbližšie okolie hotela Boboty a navštívili zvernicu s divými sviňami nad hotelom. V utorok a vo štvrtok počas dopoludnia prebiehalo vyučovanie, popoludnia strávili na turistike na sedlo Podžiar a smer Tiesňavy, športovými súťažami, hľadaním pokladu a zaplávali si aj v bazéne. Najviac si to užili na celodennom výlete. Vláčikom sa odviezli do Dinoparku s lanovou dráhou, obdivovali drevený Betlehem v kostole v obci Terchová, taktiež sa prešli k soche Jánošíka. Nasledovala vyhliadková jazda vláčikom do širšieho okolia Terchovej. Videli skamenenú ťavu, modliaceho mnícha, vodopády Vrátnej doliny "terchovské niagarské". Už vedia, čo robia zbojníci cez zimu a aj to, že v Terchovej majú mimoni svoje vlastné sochy. Výstup na rozhľadňu nad Terchovou im dal tiež riadne zabrať, výhľad ohodnotili na „nekonečno jednotiek s hviezdičkou“. Štvrtáci si to namierili aj do miestneho múzea. Každý večer si jednotlivé ročníky pripravili pútavý program pre ostatné triedy. Súťažilo sa, spievalo a tancovalo, pasovalo za zbojníkov a aj Jánošík prišiel na tlačovú konferenciu. Cesta tam aj späť ubehla rýchlo a počasie nám prialo počas celého pobytu. Spoločne strávené chvíle v škole v prírode boli obohatením pre nás všetkých.

Stretnutie s primátorom Bratislavy
Dňa 12.5.2017 mali žiaci 4. – až 8. ročníka v Devíne možnosť stretnúť nášho pána primátora Bratislavy, pána Iva Nesrovnala, ktorý si našiel čas navštíviť našu školu. V úvode nášho stretnutia bola odprezentovaná prezentácia týkajúca sa hlavných problémov, s ktorými sa Bratislava, ako hlavné mesto, potýka. Zazneli taktiež informácie o pozitívnych zmenách, ktorými si mesto Bratislava prešlo. Pán Ivo Nesrovnal žiakom veľmi pútavo rozprával o svojom typickom pracovnom dni, o svojich budúcich plánoch, ktoré ako primátor má, ako aj o rôznych ideách, ktoré bolo veľmi zaujímavé počúvať. Naši žiaci v rámci diskusie výrazne participovali vďaka svojim otázkam, ktoré mali pre pána primátora pripravené. Niekoľko z našich žiakov prečítali aj svoj sloh na tému „Čo by som zmenil, ak by som bol primátorom Bratislavy.“ Na konci nášho stretnutia s pánom primátorom žiaci vystúpili s veľmi pekným folklórnym tancom. Sme veľmi vďačný za príležitosť stretnúť nášho pána primátora osobne a želáme mu, ako aj nášmu krásnemu hlavnému mestu, len to najlepšie.

Deň Zeme
Dňa 21.4.2017 prebehol na našej škole v Devíne Deň Zeme. Počas tohto dňa si žiaci 2. stupňa pripravili úžasné interaktívne prezentácie a aktivity o recyklácií, odpade, Zemi a vode. Deti veľmi zaujalo ako sa môžu k našej Zemi správať s väčšou úctou. V závere dňa si pripravili krásne projekty vytvorené z odpadového a prírodného materiálu. Za odmenu deti získali zdravé pochutiny a ovocie.

Výsledky matematických súťaží
OKRESNÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY Dňa 4.4.2017 sa Martina Feketeová, žiačka 8. ročníka, zúčastnila okresného kola náročnej matematickej súťaže Matematická olympiáda, kde sa zaradila medzi úspešných riešiteľov a s počtom 12 bodov skončila na vynikajúcom piatom mieste. Od tretieho miesta ju delil len jeden bod! Gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalších súťažiach! MATEMATICKÝ KLOKAN a KLOKANKO Dňa 10. apríla 2017 sme sa konečne dočkali výsledkov tejto matematickej súťaže a veľmi nás potešili. Najúspešnejšie boli žiačky 8. ročníka- Natália Hanušová a Martina Feketeová. Martinina úspešnosť bola 95% a Natáliina až 100%! Ani ostatní žiaci 2. stupňa -Arťom Hanzel, Barbora Satinová, Kamil Kouřil a Michal Hanzel - nás nezahanbili a ich celkový priemer bol 85,75%! Aj viacerí žiaci prvého stupňa nám urobili radosť, najviac druhák, Ondrejko Streďanský,s úspešnosťou 85,6%! Gratulujeme!

Tajomstvo stromu
Žiaci druhého stupňa sa v mesiaci marec zapojili do súťaže organizovanej Stromom života. Do výtvarnej súťaže na tému Tajomstvo stromu sa zajpojili žiaci 5.B (Michaela Šujanská, Sofia Mutňanská, Viktória Ďurďáková) a žiačka 8.B Kamila Hanicová, ktorá dostla uznanie poroty za svoju kresbu.

Deň Zeme
Dňa 21.4.2017 sa uskutoční na našej škole v Devíne Deň Zeme. Počas tohto dňa bude prebiehať tematické vyučovanie, ako aj prezentácie a kvízy od starších žiakov na témy globálneho otepľovania, vody, 3 pravidlá, odlesňovanie, recyklácia a odpadové materiály. Svoju tvorivosť budú žiaci prejavovať v projektoch vytvorených z odpadových a prírodných materiálov. Nech je tento deň oslavou Zeme!

Okresné kolo matematickej olympiády
Dňa 4.4.2017 sa žiačka 8. ročníka, Martina Feketeová, na základe výberu Okresnou komisiou matematickej olympiády, ktorá posudzovala výsledky domáceho kola, zúčastnila okresného kola tejto náročnej matematickej súťaže.

Matematický klokan - klokanko
20.3. 2017 sa 24 žiakov z našej školy opätovne zúčastní známej matematickej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN A KLOKANKO. Držíme im palce!

Matematický expres
Dňa 15.2.2017 sa traja žiaci z 8.B triedy(Natália Hanušová, Natália Streďanská a Erik Weber )a jeden žiak zo 7.A triedy (Michal Hanzel) zapojili do online matematickej súťaže MATEMATICKÝ EXPRES v anglickej verzii, ktorá sa tento školský rok konala po prvýkrát. Len 3 školy sa zapojili práve v anglickom jazyku a my sme boli jednou z nich!

Olympiáda nemecký jazyk - krajské kolo
Aj tento školský rok reprezentovali naši študenti základnú školu a gymnázium v okresnom kole olympiády z nemeckého jazyka. V kategórii 1B sme obsadili krásne 1. miesto - Kamilka Hanicová (8.B ZŠ) a tretie miesto - Natálka Hanušová (8.B). V kategórii 2B sa na druhom mieste umiestnil Ján Grauzel (5.B BG) a na treťom mieste Andrej Hyža (5.A BG). Kamilke a Jánovi držíme palce v krajskom kole a všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.

Zbierka - Poltár 2
Milí rodičia a deti z Devína, ktorí ste sa zapojili do decembrovej zbierky pre sociálne slabšie rodinky v Poltári, vďaka Vám a zriaďovateľom našej školy sa podarilo ešte pred Vianocami potešiť a pomôcť ôsmim rodinám. Všetky tieto rodiny sme boli osobne navštíviť a naozaj robia, čo môžu, aby sa čo najvzornejšie postarali o svoje deti. Jedna rodinka so štvorročným postihnutým dievčatkom, ďalšia rodinka s jedným školopovinným dievčaťom, ktorého rodičia sú obaja invalidi, ďalšia neúplná rodinka, kde je hlavou babička, pretože matka rodinu opustila a otec je ochrnutý, v ďalšej rodine majú dvoch synov, jeden trpí epilepsiou a čiastočnou retardáciou, jedna rodinka ostala bez matky, ktorá tragicky zahynula, keď malo dievčatko jeden rok. Nikto z nich neskrýval radosť a dojatie nad všetkými darmi. Deti sa najviac tešili knižkám, hračkám a školským potrebám. Do šiestich rodín sme prerozdelili potravinovú pomoc a hygienické potreby. Ešte raz všetkým za pomoc veľmi pekne ďakujeme.

Matematická pytagoriáda - školské kolo
MATEMATICKÁ PYTAGORIÁDA-školské kolo V dňoch 7.12 a 8.12. 2016 sa konalo na našej škole školské kolo matematickej pytagoriády. Všetci žiaci sa snažili a najlepšie sa to podarilo týmto: V kategórii P3: 1.miesto:Simona MIKLETIČOVÁ 2.miesto:Patrik PROKEŠ 3.miesto:Valentín MIKLUŠČÁK V kategórii P4: 1.miesto: Matúš MARUŠČÁK 2.miesto:Alica GEBUROVÁ 3.miesto:Karolína KREJČOVÁ V kategórii P5: 1.miesto:Sophia MUTŇANSKÁ 2.miesto:Adela KOPČÍKOVÁ 3.miesto:Michaela ŠUJANSKÁ, Nina TEŠOVIČOVÁ V kategórii P6: 1.miesto:Patrik GAJDOŚ 2.miesto:Arťom HANZEL 3.miesto:Kamil Kouřil V kategórii P7: 1.miesto:Michal HANZEL 2.miesto:Martina UHLÍKOVÁ 3.miesto:Nina KOTIANOVÁ, Tetyana RYABTSEVA V kategórii P8: 1.miesto: Patrik Medgyesi 2.miesto:Natália STREĎANSKÁ 3.miesto:Natália HANUŠOVÁ Všetkým srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v obvodom kole v marci.

Zbierka - Poltár
Viete o tom, že tesne pred koncom kalendárneho roka 2016 sa aj na našej škole v Devíne stal malý vianočný zázrak????? Vraj to nie je možné? Ale je, a dokonca aj veľmi jednoduché! ... V deň svätého Mikuláša sme vyhlásili zbierku šatstva, hračiek a školských potrieb, ktoré 22. 12. poputujú do Poltára, kde si ich tesne pred štedrým večerom nájde pod stromčekom 6 sociálne slabších rodín. Do zbierky sa zapojila Ivka z 2.B, Betka z 2.C, Hanka, Filip, Miško, Ninka a Eliska z 3.B, Šimon, Artur a Simonka z 3.C, Emma a Adam zo 4.C, Kamil, Samko, Polina a Barborka zo 6.A, Miško a Emka zo 7.A, Kamilka a Zoran z 8.B. Štedrým finančným darom na nákup trvanlivých potravín prispeli aj zriaďovatelia školy. Všetkým zapojeným zo srdca ďakujem a verím, že táto zbierka sa stane na našej škole tradíciou, ktorá inšpiruje aj iných dobrých ľudí k malým zázrakom.

Mikuláš
Aj k nám do Devína dňa 6. decembra zavítal Mikuláš. Hoci, troška netradične - tradične. Deti si navzájom do vyčistených čižmičiek darovali ručne vyrobené darčeky a potom im dievčatá z 8.ročníka porozprávali o Mikulášovi, a jeho dobrých skutkoch. Okrem toho si naši piataci pre deti pripravili tradičné divadielko o tom, ako Mikuláš pomohol dvom dievkam z Myry, za čo ho vyhlásili za biskupa. Účinkujúcim veľmi pekne ďakujeme, a veríme, že deti sa tohtoročnému mikulášskemu dňu potešili rovnako, ako my, dospelí.

Technická olympiáda
1. decembra sa uskutočnilo okresné kolo technickej olympiády. Arťom Hanzel obsadil v kategórii B 1. miesto a rovnaké umiestnenie patrí aj Natálii Streďanskej a Barbore Koprdovej v kategórii A. Všetci žiaci nás budú reprezentovať v krajskom kole, ktoré sa uskutoční začiatkom februára. Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v ďalšom kole.

Skype rozhovor s deťmi z Anglicka
Tento týždeň mali žiaci našej 3.B triedy v Devíne možnosť zažiť, aké dôležité a užitočné je vedieť jazyk, ktorým sa dá dorozumieť s ľuďmi z úplne cudzej krajiny. Na hodine anglického krúžku sme mali skype rozhovor s deťmi z Barton Hill Academy v Anglicku. Deti si navzájom porozprávali o tom, aké zvieratá majú rady, aké predmety a cudzie jazyky sa v škole učia, ale aj o tom, kto má viac domácich úloh. Úžasné! :-)

Školské kolo z olympiády NEJ
V dňoch 14.-16.11. 2017 prebehlo na základnej škole v Devíne a na bilingválnom gymnáziu školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Všetkým víťazom blahoželáme a držíme palce v obvodnom a krajskom kole. Kategória 1B 1. miesto Kamila Hanicová, 8.B 2. miesto Natália Hanušová, 8.B 3. miesto Nina Šešerová, 8.B Kategória 2A 1. miesto Lucia Laura Bebjaková, 1.D 2. miesto Alex Peter, 1.B 3. miesto Samuel Šrank, 1.D Kategória 2B 1. miesto Ján Grauzel, 5.B 2. miesto Andrej Hyža, 5.A 3. miesto Laura Korčeková, 5.A Kategória 2C (germanofónni) 1. miesto Linda Szeiffová, 2.D 2. miesto Fabian Matušek, 1.D 3. miesto Jakub Ružovič, 4.A

Školské kolo z olympiády ANJ
18. novembra 2016 sa v Devíne uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Zúčastnilo sa 16 žiakov 2. stupňa v dvoch kategóriách 1A a 1B. Test mal 2 časti, písomnú a ústnu. Koncentrácia a motivácia žiakov bola vynikajúca. V porovnaní s minulým rokom si zlepšili úroveň v rozprávaní ako aj v gramatických cvičeniach. Víťazom 1A kategórie sa stal Michal Hanzel zo 7.A a víťazkou 1B kategórie sa stala žiačka 8.B triedy Kamilka Hanicová. Víťazi postupujú do okresného kola do Dúbravky. Najúspešnejším žiakom boli udelené diplomy a malé odmeny. Veríme, že všetci zúčastnení, ako aj my učitelia, sme prežili príjemné anglické piatkové doobedie. Mgr.Habláková and Mgr.Lorincová

Jesenný matboj
Dňa 11.novembra 2016 sa dve štvorčlenné družstvá zo 6. ročníka (Patrik Gajdoš, Kamil Kouřil, Arťom Hanzel a Barbora Satinová) a z 8. ročníka (Natália Hanušová, Natália Streďanská, Martina Feketeová a Nina Šešerová) zúčastnili žiadanej a známej matematickej súťaže družstiev Jesenný matboj v Univerzitom pastoračnom centre v Mlynskej doline. Konkurencia bola veľká, no naši žiaci sa nezľakli. Šiestaci skončili na krásnom 5. mieste a ôsmaci dokonca obsadili fantastickú 2. priečku!!! Srdečne blahoželáme, želáme veľa ďalších úspechov a ďakujeme za reprezentáciu školy!

Imatrikulácia prváčikov
Na svoj veľký deň sa naši prváčikovia svedomito a dlho pripravovali. Už od septembra sa stali riadnymi žiakmi, ale až v tento deň 26.10. 2016 v DK Devín boli slávnostne prijatí do cechu žiackeho. Spevom, básničkami a tancom nám všetkým ukázali, že ich snaha byť šikovným žiakom je veľká. Jednotlivé vystúpenia prváčikov boli zároveň symbolickou skúškou. Po jej absolvovaní mohli byť prijatí k ostatným žiakom našej školy. Tešíme sa spolu s nimi a prajeme im veľa radosti v školskom živote.

Deň ovocia a zeleniny
Dňa 12.10.2016 sa v našej škole v Devíne uskutočnil Deň ovocia a zeleniny. Počas tohto dňa prebiehalo tematické vyučovanie, počas ktorého sa hodín mohli zúčastniť aj samotní rodičia. Už pri vstupe deti vítali jabĺčka a počas prestávok dopĺňali pitný režim ovocnými šťavami. Počas tohto dňa prebiehala súťaž o najkrajšie a najväčšie jabĺčko a najoriginálnejších výtvor z ovocia a zeleniny, či iného materiálu. Veríme, že ovocie a zeleniny bude v pestrom jedálničku detí nielen v tento deň! Pretože, ako sme si pripomenuli OVOCIE A ZELENINA SÚ ZDRAVÉ!

Návšteva knižnice
Dňa 5. októbra 2016 žiaci 5.B SZŠ Devín navštívili Miestnu knižnicu v Devínskej Novej Vsi. Pani knihovníčka deťom pripomenula knižničný poriadok, ale aj systém, podľa ktorého sú knihy uložené. Žiaci si predĺžili svoje čitateľské preukazy a z požičaných kníh mali takúto radosť! :-)

Návšteva výstav v Bibiáne – medzinárodnom dome umenia pre deti
Počas návštevy fantazijných interaktívnych výstav Živé mesto, Umenie záhrady a Kuk na zvuk riešili žiaci z 3.B a 3.C zo ZŠ Devín rôzne úlohy s veľkým zaujatím. Dozvedeli sa, ako funguje mesto, hľadali trasu dopravných prostriedkov, identifikovali historické budovy a rozpoznávali siluety veľkomiest. Podieľali sa na streetarte a rozmýšľali, ako by mesto sami dotvorili. Neskôr sa ocitli v nočnej púštnej záhrade, v stredovekej bylinkovej, prešli labyrintom francúzskej, či romantickej anglickej záhrady a nakoniec si vytvorili záhradu podľa vlastných predstáv. A aby toho nebolo málo, vyhrali sa so zvukmi, ktoré vedia vytvárať obrazy.

Prvý deň v škole
Letné prázdniny sa už nenávratne skončili a naša škola je opäť plná žiakov. Prvý školský deň je najdôležitejší pre prváčikov, ktorí do svojich lavíc sadali po prvýkrát. Ešte predtým sme ich však privítali spolu s vedením školy krátkym recitačným programom v podaní šikovných tretiakov. Prajeme im veľa úspešných krokov na ich ceste základnou školou.

Súkromné bilingválne gymnázium
Súkromná základná škola
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát Česká
+421 2 444 50 496 - sekretariát Česká
+421 904 97 96 81 - sekretariát Česká
+421 911 84 88 89 - sekretariát, Kremeľská 2, Devín
+421 911 84 88 89 - riaditeľka základnej školy
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy
E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk

Súkromná materská škola
ROZPRÁVKOVO
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát
+421 2 444 50 496 - sekretariát
+421 904 97 96 81 - sekretariát
+421 911 848 884 - mobil MŠ
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy

E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk