AKTUALITY ZÁKLADNÁ ŠKOLA DEVÍN


Návšteva RTVS
V pondelok 27.júna 2016 žiaci 1.B a 1.C v SZŠ Devín absolvovali exkurziu v RTVS – v budove TV. Deti mali možnosť dostať sa do viacerých televíznych štúdií, z ktorých ich najviac zaujalo to virtuálne. Tam sa trošku zahrali s “čarovným plášťom“, pomocou ktorého sa stali neviditeľnými na televíznej obrazovke. Okrem toho spoznali tajomstvá zákulisia televízneho vysielania a dozvedeli sa veľa zaujímavých informácii o rôznych povolaniach v TV – kameraman, režisér, kulisár, strihač, zvukár, osvetľovač, moderátor.

Králove Šahy
Dňa 10.6.2016 nás na celoslovenskej súťaži Kráľove Šahy úspešne reprezentoval Samuel Krechňák z 5.B triedy. Za jeho 3. miesto mu srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov nielen v recitačných súťažiach.

ŠVP Ždiar - hotel Magura
V dňoch od 16. do 20. mája sa žiaci zo SZŠ Česká a SZŠ Devín stretli spolu v Ždiari v hoteli Magura v krásnom prostredí Monkovej doliny v Belianskych Tatrách. Každý deň spoznávali nových priateľov a zároveň spoločne prežívali týždeň plný dobrodružstiev na túrach, na výlete v Belianskej jaskyni, či počas nočnej hry určenej pre starších žiakov. Večerný program obohatil karneval, music kvíz, diskotéka a taktiež netradičné Vianoce. Deti počas popoludňajšieho programu s animátormi plnili rôzne úlohy, zahrali si futbal a stihli aj úžasnú opekačku na peknom mieste pod lesom, ktorá im vyšla vďaka šikovným animátorom a samozrejme aj vďaka počasiu. Počas týždňa si to najzaujímavejšie a najpodnetnejšie zaznamenávali do denníka zo ŠvP, ktorí priniesli ako darček svojim najbližším.

OCAP
Ochrana človeka a prírody Súkromná základná škola Devín Dňa 30.mája o 8.00 hod. sa uskutoční v Devínskej Novej Vsi, Sandbergu OČAP, na ktorom sa zúčastnia všetky ročníky 2. stupňa Cieľ OČAP: • Zapojiť študentov do športových aktivít v prírode • Oboznámiť študentov so zásadami prvej pomoci a orientácie v prírode • Prispieť aktívnym oddychom k zníženiu psychického napätia Predpokladaný program: 8.00 - zraz, pred školou 9.15 - 10.15 – športové hry a aktivity, opekanie 10.15 -11. 30 – turistika 12.30 – obed

Ludus
Žiaci SZŠ v Devíne sa dňa 20.5.2016 v divadle Ludus zúčastnili vynikajúceho predpremierového predstavenia pod názvom Džungla. Pre všetkých to bol pekný divadelný zážitok.

Testovanie 9
Vyhodnotenie Testovania 9 Dňa 6.apríla 2016 sa na našej škole konalo Testovanie 9. Naši žiaci dopadli v oboch predmetoch o 16% lepšie ako je celoslovenský priemer. Gratulujeme!!!

Sahy - výsledky
Kráľove Šahy 2016 v Devíne! 1. Samuel Krechňák, 5.B, Valibuk 2. Katarína Kotianová, 8.B, Mor ho! 3. Natália Hanušová, 7.B, Moja pieseň

Prednášky "Čas premien"
Žiaci našich škôl (5.A, 5.B, 6.A, 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 9.C, a Kvarty A/B) v máji absolvovali besedu „Čas premien“. Pani Mgr. Viera Čapová z MPC Bratislava, s ktorou naša škola spolupracuje už 4. rok, besedovala na rôzne témy s chlapcami a dievčatami. Svojou prezentáciou žiakov zaujala. Spočiatku prevládala hanblivosť, ktorá sa ale rýchlo vytratila. Postupne sa rozpútala diskusia o dospievaní, puberte, telesných rozdieloch, vzťahoch ... Čo napríklad zaujalo? (Témy boli, samozrejme, prispôsobené veku žiakov.) - ako sa stať gentlemanom - nástrahy internetu - hygienické návyky - prvé zmeny v dospievaní (žiaci boli rozdelení na chlapcov a dievčatá) - pohlavné choroby - HPV vírus - moje sebavedomie, vzťah k rodičom, dievčatám/chlapcom

Deň otvorených dverí policajného zboru
3.5. sa deti 1. až 5. ročníka zúčastnili Dňa otvorených dverí Policajného zboru v Dúbravke. Videli zaujímavé ukážky poslušnosti so služobnými psami a rôzne modelové situácie pri zadržaní páchateľa, odhaľovaní drog a výbušnín. Nadchla ich ukážka výcviku služobných koní, ktoré odvážne zdolávali preskoky cez oheň a chytali zlodeja priamo po čine. Medzi jednotlivými ukážkami policajtka preverovala vedomosti a za správne odpovede rozdávala upomienkové predmety.

Zápis do 1.ročníka V dňoch 15.4.-18.4. 2016 sa na školách Česká 10 a Kremeľská 2 uskutočnil zápis budúcich prvákov do 1. ročníka. Budúci prváci sa mohli tešiť na ručné výtvory, ktoré si pre nich pripravili starší žiaci. Tešíme sa, že na našej pribudnú ďalšie usilovné včeličky.

Cyklus prednášok
Aj tento rok žiaci našich škôl absolvujú cyklus prednášok o správnom fyzickom, psychickom a sociálnom vývoji – „Dospievam ...“ pod vedením Mgr. Čapovej. Prednášky sa uskutočnia 25.4.2016 v Devíne, 27.4.2016 a 28.4.2016 v Českej. Budeme sa venovať témam: zdravý rast, správna strava, vývoj osobnosti, svet okolo mňa, vzťah k rodičom, experimenty a riskovanie, vzhľad, plachosť ...

Výstava modelov
Chceme poďakovať pánovi Doc. Ing. Sabah Shawkat.PhD. za oraganizáciu výstavy modelov, ktorú nám tento štvrtok 21.4. pripravil v SZŠ v Devíne. Starší žiaci si mohli pozrieť modely rôznych plachtových a svetelných konštrukcií a viedli zaujímavé diskusie. V rámci školských predmetov - pracovné vyučovanie a technika - nám p. Shawkat ponúkol úzku spoluprácu, a tak si žiaci budú môcť takéto modely zážitkovým učením aj samy vytvoriť.

Deň Zeme
Dňa 22. Apríla naša škola v Devíne oslavovala Deň Zeme. Tento deň bol špeciálny tým, že sme si pripomenuli, ako je dôležité sa o našu planétu starať. Žiaci a učitelia boli oblečení vo farbách Zeme – v modrej, zelenej a hnedej farbe. Tematicky orientované učivo prebiehalo počas 1. a 2. vyučovacej hodiny. Siedmaci a ôsmaci si pre 1. stupeň pripravili zaujímavé prezentácie. Žiaci sa naučili niečo o recyklovaní, enviromentálnej výchove a o tom, ako chrániť prírodu. Počas 3. a 4. vyučovacej hodiny deti vytvárali projekt – 1. stupeň vytváral „vlajku triedy“ a 2. stupeň vytváral „eko-komix“. Boli sme nadšení kreativitou a nápadmi žiakov. Žiaci boli odmenení zdravými tyčinkami a diplomami. Deň sme zakončili triedením odpadu a čistením areálu školu. Dúfame však, že tento deň bol impulzom k oslave Dňa Zeme každý jeden deň.

Zážitkové učenie
Dnes 14.4. sme si s našimi prváčikmi na Devíne spríjemnili vyučovacie hodiny angličtiny a prvouky zaujímavými pokusmi. Foto muselo byť :)

Beseda so spisovateľom
Beseda so spisovateľom, p. Valentínom Šefčíkom Dňa 16.3. privítali v našej škole druháci, tretiaci, štvrtáci a piataci v rámci tohtoročného Mesiaca knihy literárne tvorivého učiteľa a zároveň spisovateľa v jednej osobe, p. Valentína Šefčíka. V úvode stretnutia sa vyznal deťom ako sa teší na každé jedno stretnutie s detskými čitateľmi. Porozprával deťom o svojej profesii učiteľa a prezradil, čo je jeho inšpiráciou pri písaní. Svoju tvorbu z viacerých vydaných kníh deťom priblížil predovšetkým prostredníctvom vybraných ukážok, ktoré im sám zarecitoval. Deti si získal najmä autorským prednesom z jeho aktuálne vydanej knihy Bola raz jedna láska. Pán spisovateľ úprimne a otvorene zodpovedal aj tú najzvedavejšiu otázku o láske. Jeho odpovede v deťoch zanechali príjemný pocit a budú si ich ešte dlho v duchu premietať a pripomínať. Deti pripravili pre pána spisovateľa vlastnoručne vyrobenú knihu, v ktorej mu popriali ešte veľa tvorivých nápadov pri písaní.

Beseda so spisovateľkou
Dňa 15. 3. 2016 sa žiaci 4.C triedy zúčastnili besedy so spisovateľkou Dianou Mašlejovou, ktorá sa konala v Devínskej Novej Vsi (ISTRA CENTRUM). Autorka deťom predstavila svoju prvú knihu pre deti – Tajný cirkus. V rovnakých priestoroch sa uskutočnila beseda aj dňa 17. 3. 2016. Tentoraz za prítomnosti žiakov 6.A triedy. Deti mali možnosť bližšie spoznať spisovateľa Daniela Heviera, ktorý prišiel porozprávať o svojej novej knihe – S deťmi sa dá dohodnúť (výber poézie pre deti).

Hviezdoslavov Kubín
Dňa 8.3. 2016 sa na našej škole v Devíne uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Žiaci súťažili v troch kategóriách. V prvej kategórii (žiaci 2. – 4. ročníka) prvé miesta obsadili: Peťka Nemcová (poézia) a Adelka Kopčíková (próza). Z druhej kategórie nás v okresnom kole bude reprezentovať Zuzka Kovárová (poézia) a Samko Krechňák (próza). V tretej kategórii – prednes poézie – sa na prvom mieste umiestnila Katka Kotianová. Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom, víťazom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole!

Beseda so spisovateľom
Dňa 16.3. o 11:00 sa pre našich druhákov,tretiakov a štvrtákov uskutoční na našej škole beseda so spisovateľom. Tohtoročným hosťom v rámci marca – mesiaca knihy je spisovateľ Valentín Šefčík, ktorý bude prezentovať svoju novú knižku Bola raz jedna láska. Po besede bude nasledovať aj autogramiáda. Knižka bude možná k zakúpeniu v hodnote 7,-EUR.

Poďakovanie za účasť na projekte Vážená pani Mgr. Danka Regentová,
Dnes 02. 03. 2016 sa Vaša škola zúčastnila projekcie z cyklu www.svetokolonas.com, program India - všetky farby Orientu. Dovoľte nám, aby sme Vám poďakovali za účasť. Veľmi si vážime Vašej návštevy a veríme, že premietanie splnilo Vaše očakávania a pomohlo Vašim žiakom poznať učivo z iného pohľadu. Rastúci počet návštevníkov a záujemcov o tento projekt , nás veľmi teší a zároveň nás utvrdzuje v presvedčení, že to čo robíme, robíme správne. V rámci zlepšovania kvality programu, by sme ocenili Váš názor alebo pripomienku. Pokiaľ si urobíte chvíľku, zanechajte nám prosím v spolupráci zo svojimi žiakmi krátké zhodnotenie na diskusnom fóre na našich webových stránkach Zo zvyšujúcim sa záujmom, tiež stúpajú nároky na koordináciu celého projektu, pokiaľ sa Vám premietanie páčilo, môžete sa už teraz prihlásiť do ďalšieho ročníka. S najväčšou pravdepodobnosťou Vás navštívime opäť za rok v podobnom termíne. Snažíme sa koordinovať harmonogram s inými agentúrami, preto nám prosím napíšte, či sa projekt Svet okolo nás neprekrýva s inými akciami vo Vašom meste. Prípadne navrhnite termín , ktorý by Vám v budúcom školskom roku vyhovoval najviac. Ešte raz ďakujem za Váš záujem o projekt Svet okolo nás a už teraz sa tešíme na stretnutie v ďalších ročníkoch.

Beseda so spisovateľkou
Beseda so spisovateľkou Dankou Hlavatou Žiaci prvého a druhého ročníka zo ZŠ Devín dňa 10.2. napriek nepriazni počasia prežili príjemné chvíle v spoločnosti spisovateľky Danky Hlavatej v Mestskej knižnici na Kapucínskej 1. Pani Danka Hlavatá svoju prvú knižku napísala už ako 14ročná a doposiaľ, hoci už má 60, sa v jej predstavách vynárajú stále nové príbehy, ktoré pre deti s radosťou píše. Na stretnutí predstavila deťom svoju novú knihu Zvedavé rozprávky a zároveň im opísala spolu s ilustrátorkou Janou Mesiarikovou ako vznikajú knižky. Pani spisovateľka sa priznala, že sa vždy na besedy s deťmi teší a ilustrátorka Janka Mesiariková deťom jednu z rozprávok prečítala. Deti sa o vtipnom príbehu, ktorý si vypočuli, rozprávali po celej ceste nazad do školy.

Karneval
Dňa 4.februára 2016 sme zažili v našej škole v Devíne ďalší výnimočný deň. Oslavovali sme „Fašiangy“. Deti prišli v maskách a úžasnú atmosféru ste mohli cítiť po celý deň. Deti si užili promenádu v maskách a poobedňajšiu diskotéku. Najlepšie a najoriginálnejšie masky boli ocenené. Opäť to bol úžasný deň, ktorý si budeme všetci ešte dlho pamätať.

Šaliansky Maťko
Dňa 28.1.2016 sa konalo okresné kolo literárnej súťaže Šaliansky Maťko v prednese povestí. Našu školu v jednotlivých kategóriách reprezentovali žiačky Dominika Koprdová z 2.C, Danielle Baňacká z 5.B a Natália Hanušová zo 7.B. Účasťou dievčatá získali nové skúsenosti a rady od porotcov, aby mohli naďalej rozvíjať svoj talent a zároveň gratulujeme Natálii Hanušovej, ktorá sa umiestnila na 3.mieste v III. kategórii..

Píšeme si navzájom
Druháci a tretiaci zo ZŠ Devína a ZŠ Česká Druháci zo ZŠ Devína si pripravili veľmi pekné listy pre nových kamarátov zo ZŠ Česká. Písali o sebe, svojich zážitkoch zo školy a taktiež o tom, čo ich v škole teší a ako svoju školu reprezentujú. Druháci s tretiakmi na ZŠ Česká si podelili listy od detí z Devína podľa spoločných záľub a podľa toho ako ich listy zaujali. Ich úprimné slová nezostali bez odpovede a už teraz prichádzajú prvé odpovede pre druháčikov z Devína, čomu sa druháci nesmierne potešili.

Všedkovedko
Tento rok sa opäť niektorí žiaci zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže o titul najbystrejšieho Všetkovedka. Deti sa snažili ukázať, čo všetko už o svete vedia a zároveň mohli porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi na celom Slovensku. Do súťaže sa zapojilo 11 žiakov z 2. až 5. ročníka z našej školy. Medzi 30% najúspešnejších na Slovensku sa dostal Patrik Prokeš z 2.B na 6.miesto, Hanka Kovárová z 2.B na 11. miesto a Valter Ihring zo 4.C na 29. miesto. Ďalší naši žiaci získali titul „učňa Všetkovedka“, úprimne sa tešíme, že sa stali všetci úspešnými riešiteľmi. A ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do boja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími

Okresné kolo Nemeckej Olympiády
12.1. 2016 sa na ZŠ Za Kasárňou uskutočnilo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovali dve žiačky v dvoch kategóriách. Kamila Hanicová (kat. 1A, 7B ZŠ Devín) sa umiestnila na krásnom prvom mieste a Lucia Laura Bebjaková (kat. 1B, Tercia, Česká) vyhrala druhé miesto. Žiačkám srdečne blahoželáme, tešíme sa z ich výsledkov a Kamilke Hanicovej držíme palce na okresnom kole.

Geografická olympiáda - výsledky
V decembri sa u nás na škole konalo školské kolo Geografickej olympiády. Školského kola sa zúčastnili žiaci základnej školy a 8-ročného gymnázia. Spolu súťažilo 30 žiakov, z ktorých 21 bolo úspešných riešiteľov. V troch hlavných kategóriach postupuje do ďalšieho kola 9 žiakov. Výsledky a zoznam postupujúcich si môžete pozrieť tu

Vianočná besiedka
Dňa 17.12. 2015 naša škola v Kultúrnom dome Devín zorganizovala Vianočnú besiedku. Deti 1. stupňa si pre rodičov pripravili výborný program, kde nechýbalo divadelné vystúpenie detí, vianočné piesne, či čísla s nádychom folklóru. Besiedka všetkých naladila na vianočnú atmosféru a rodičia i deti si tento večer príjemne užili.

Technická olympiáda + šaliansky matko
Dňa 2. 12. 2015 sa uskutočnilo okresné kolo technickej olympiády na Strednej odbornej škole technickej v Bratislave – Petržalke. Naši žiaci boli veľmi úspešní! Arťom Hanzel obsadil v kategórii B 2. miesto a Romana Sagulová a Matej Lőrinc v kategórii A 1. miesto. Romana a Matej nás budú reprezentovať v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 3. februára. Žiakom ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a gratulujeme k úspechom. 15. decembra sa v Devíne uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese povesti – Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Žiaci súťažili v 3 kategóriách. V 1. kategórii vyhrala Dominika Koprdová, žiačka 2. C triedy, v 2. kategórii sa z 1. miesta tešila Danielle Baňacká z 5. B triedy a v 3. kategórii zvíťazila Natália Hanušová zo 7. B triedy. Všetkým žiakom ďakujeme za účasť. Víťazi nás budú reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v mesiaci január. Blahoželáme!

Vianočné dielne
Milí rodičia, pozývame Vás na vianočné dielničky, ktoré našu školu rozžiaria posledný školský deň v roku 2015. Budeme radi, ak deti počas tohto dňa potešia koláče z Vašej kuchyne, ktoré upevnia čarovnú atmosféru Vianoc. Príďte sa s nami rozlúčiť s úspešným starým rokom. Tešíme sa na Vás

Olympiáda - nemecký jazyk
Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka Dňa 8.12. 2015 sa uskutočnilo na našej základnej škole v Devíne školské kolo olympiády z nemeckého jazyka. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 1A a 1B. Výhercovia budú našu školu reprezentovať na okresnom kole, ktoré sa uskutoční 12.1. 2016 na ZŠ Za Kasárňou. Ďakujeme všetkým našim žiakom za ich účasť a výhercom blahoželáme ! Kategória 1A 1. miesto – Kamila Hanicová (9.C) 2. miesto – Nina Kotianová (6.A) 3. Lukáš Varga (5.B) Kategória 1B 1. miesto – Romana Sagulová (9.C) 2. miesto – Dárius Bavolár (9.C) 3. miesto – Katarína Kotianová (8.B)

OLOmpiáda
OLOmpiáda Dňa 9.12. 2015 sa žiaci prvého a druhého ročníka z Devína zúčastnili jedného z troch festivalových dní OLOmpiády v Crowne Plaza. Našou vstupenkou na podujatie bola recyklovaná a vlastnoručne vyrobená vianočná ozdoba. Deti žili viac ako tri hodiny hudbou, tancom a umením kreatívnych rúk, ktoré dali opäť šancu odpadu zažiariť hoci aj na vianočnom stromčeku. Bubnovalo sa na smetné koše, starú vaňu alebo prázdne galóny na vodu a zvuky klavíru doplnili deti zvukmi z PET fliaš. Malými krokmi a príkladom vedieme deti k správnemu nakladaniu s komunálnym odpadom a osvojovaniu si pojmov ako ochrana životného prostredia, separácia odpadu a k spoločenskej zodpovednosti.

Dobšinského maľovaná rozprávka
Súťaž „Dobšinského maľovaná rozprávka“ Pri príležitosti Dňa ľudovej rozprávky každoročne vyhlasuje Slovenské národné múzeum výtvarnú súťaž na tému „Dobšinského maľované rozprávky“. Deti si niektoré vybrané rozprávky spoločne prečítali a výtvarne sa ich zhostili ako budúci umelci. Najlepšie diela budú odmenené a vystavené v decembri v rámci podujatia „Rozprávkové Vianoce“ na Bratislavskom hrade, kde sú prístupné verejnosti. Vzájomne si prajeme, aby sme medzi vystavenými dielami našli aj diela žiakov našej školy.

Hrdinovia naších kníh
Hrdinovia našich kníh Pravidelne na jeseň pripravuje knižnica v Devínskej Novej Vsi pre žiakov 2-4.roč. literárnu súťaž pod názvom „Hrdinovia našich kníh“. Deti sa pustili do čítania vybraných kníh a vo svojich prácach vyjadrili dojmy a pocity o postavách, ktoré ich v príbehu zaujali. Vyhodnotenie a ocenenie za prítomnosti riaditeľa Istracentra p. Rastislava Šimkoviča najlepších pisateľov peknou knihou prebehlo opäť v knižnici, z ktorej si knihy pravidelne požičiavajú. Z výhry sa tešili: Cenu riaditeľa knižnice získal: Miško Kochan z 2.B v 1.kategórii: 1m: Dominika Koprdová z 2.C, 2m: Denis Kastler z 2.B, 3m: Simonka Mikletičová z 2.C. v 2.kategórii: 1m: Peťka Nemcová z 3.C, 2m: Adam Halász zo 4.C, 3m: Alicka Geburová z 3.C z nemeckého jazyka sa bude konať 9.12.2015

Ako vnímam vodu
Výtvarná súťaž „Ako vnímam vodu“ Žiaci našej školy sa v mesiaci november zapojili do výtvarnej súťaže „Ako vnímam vodu“ , ktorá bola vyhlásená cez vzdelávací program „Modrá škola“. Súťaž zaujala všetky deti, rovnako prváčikov ako starších žiakov na II. stupni, pretože hodnota vody, nielen finančná, sa z roka na rok zvyšuje. Žiaci v mladšom školskom veku vnímajú a spoznávajú kolobeh vody v prírode, dostupnosť vody pre ľudí a zvieratká a radi využívajú vodu na vodné pohybové aktivity. Žiaci v staršom školskom veku prijímajú informácie o tom, ako sa pitná voda produkuje a ako sa distribuuje do domácností, ako sa znečistená voda cez čistiarne odpadových vôd vracia späť do prírody. Deti nenútenou formou vyjadrili svoj pozitívny vzťah k prírode a k vode.

Talentagent
Výtvarná súťaž „Talentagent“ Krásne slnečné jesenné dni podnecovali deti nielen k pohybovým, ale aj k výtvarným aktivitám. Snažili sa krásu jesennej prírody a počasia zobraziť rôznymi výtvarnými technikami. Pozorovali správanie zvierat na jeseň, vyhľadávali a zbierali jesenné plody a obdivovali farebnosť jesenného lístia. Detské práce mohli obdivovať rodičia nielen na nástenkách, preto sme sa zapojili do súťaže o NAJ jesennú nástenku na www.talentagent.sk. Hlasovaním „páči sa mi“ sme zatiaľ získali 5505 bodov a body stále pribúdajú, súťaž končí 30.11.2015. V tomto čase začíname s prípravou NAJ zimnej nástenky a deti opäť radi zverejnia svoje dielka.

Budúcnosť sveta
Výtvarná súťaž „Budúcnosť sveta“ Žiaci našej školy sa s nadšením zapojili do výtvarnej súťaže „Budúcnosť sveta“, pretože akú si ju predstavujú, ovplyvní aj to, akú by ju chceli a môžu mať. Súťaž vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá je príspevkovou organizáciou ministerstva hospodárstva. Porotcovia oceňovali rovnako umelecké stvárnenie ako aj záujem žiakov o budúcnosť, inovatívne myslenie a akékoľvek netradičné a inšpirujúce nápady v technologickom rozvoji, ktoré raz môžu zmeniť svet. Všetky súťažné práce nielen našich žiakov sú zobrazené na www.buducnostsveta.sk.

My dream house
Sofia Minarovičova zo 6.A si vyrobila svoj vysnivany dom z polystyrenu a dreva. V dome sa nachadza mini nabytok a na zahrade dokonca bazen so skutocnou vodou. Fantazii sa medze nekladu a aj takto kreativne sa da ponat nepovinna domaca uloha z anglickeho jazyka :-))

Divadelné predstavenie „Čarodejník z krajiny OZ“
Žiaci 1. až 5.ročníka sa vybrali do divadla Nová scéna na predstavenie Čarodejník z krajiny OZ. Deti boli nadšené z vystúpenia hercov a ich kostýmov, skvelých scén a muzikálových piesní. S napätím sledovali príbeh Dorotky a jej cestu za čarodejníkom z krajiny OZ. Rozmýšľali a hľadali spolu s ňou, čo nikdy nestratila. Prežívali jej príbeh ako ich vlastný, so záujmom sledovali Dorotkine putovanie s jej priateľmi - strašiakom, budíkom a vojakom a s napätím čakali na rozuzlenie celého príbehu. Návrat do školy a čakanie na autobus sme si spestrili a spríjemnili na detskom ihrisku pri Vodárenskom múzeu.

Halloween - fotky
Dňa 28.10. sa uskutočnil sa škole Halloween. Celá škola sa niesla v tomto duchu, pretože deti i pani učiteľky prišli oblečení v halloweenských kostýmoch. Tie najlepšie masky si odniesli halloweenske ceny aj diplom. Popoludní bola pre deti pripravená diskotéka, kde sa mohli v posledný deň pred prázdninami poriadne vyblázniť i namaľovať na tvár. Veríme, že deti si tento deň užili.

Imatrikulácia
Dňa 26.10. 2015 (pondelok) sa v Kultúrnom dome Devín uskutočnila Imatrikulácia prváčikov a novoprijatých žiakov. Žiaci prvého stupňa si pre prvákov pripravili skvelý program, a šikovní prváci predviedli, čo sa v škole doteraz naučili. Následne spečatili sľub, že budú poslušnými a nápomocnými študentami,tak mohli byť pasovaní za žiakov našej školy. Veríme, že si tento deň budú dlho pamätať. Všetkým rodičom ďakujeme za účasť.

Návšteva knižnice
21. 10. 2015 žiaci 2. C triedy navštívili Miestnu knižnicu Devínska Nová Ves. Žiaci sa zaregistrovali, založili si svoje prvé čitateľské preukazy a zároveň požičali prvé knihy (väčšinou rozprávkové). Zistili, podľa akého kľúča sú uložené knihy v knižnici. Návšteva ich zaujala, určite prídu zas! 22. 10. 2015 navštívili Miestnu knižnicu Devínska Nová Ves žiaci 7. B triedy. Na začiatku pracovníčka knižnice predstavila žiakom knižnicu a knihy v nej. S p.uč.triednou (Hablákovou) si žiaci urobili diskusiu o knihách, ktoré doposiaľ prečítali. Spoločne si prečítali zopár úryvkov z vybraných titulov, predĺžili čitateľské preukazy a zapožičali ďalšie zaujímavé knižky. Žiaci sa už tešia na opätovnú návštevu knižnice! Poďakovanie pánovi a pani Medgyesi V mene učiteľského kolektívu SZS v Devíne chceme touto cestou poďakovať pánovi a pani Medgyesi, že darovali deťom do ŠKD veľké množstvo spoločenských hier a puzzle. Deti su nadšené. Vďaka vám si spríjemnia chvíle a zároveň precvičia pamäť. Srdečne ďakujeme. kolektív učiteľov z Devína Návšteva knižnice Dňa 21. 10. 2015 žiaci 2. C ZŠ navštívia spolu s pani učiteľkou Brencusovou knižnicu v Devínskej Novej Vsi. O deň neskôr, 22. 10. 2015, si budú v policiach plných kníh vyberať tituly žiaci 7. B ZŠ. Pani knihovníčky majú pre nich pripravené nové čitateľské preukazy a tešia sa na ich návštevu!

Deň ovocia a zeleniny
Dňa 15.10.2015 sme v našej škole oslavovali Deň ovocia a zeleniny. Cieľom tohto tematického dňa bolo to, aby si deti uvedomili dôležitosť a výhody zdravej výživy, predovšetkým ovocia a zeleniny. Deti mali možnosť využiť svoje kreatívne myslenie a vytvoriť tak umelecké diela, či už v tímoch, s rodičmi, alebo individuálne. Súčasťou tohto dňa bola súťaž, v ktorej žiaci mali vytvoriť rôzne výtvory a postavičky z ovocia a zeleniny. Tieto diela boli neskôr vystavené na chodbe. Víťazmi sa stali: 1.stupeň 1.miesto: 1.B 2.miesto: 1.C 3.miesto: 3.C 2.stupeň 1.miesto: 5.B 2.miesto: 7.B 3.miesto: 8.B Cena za najkreatívnejší výtvor bola udelená triede 7.B (svadba pána Póra a pani Šalátovej) Ocenenie riaditeľky školy za najkrajší domáci výtvor bolo udelené Alanovi Greenovi. (páv)

Jesenný Matboj
Študenti piateho a ôsmeho ročníka našej Základnej školy v Devíne a tretej a štvrtej triedy našeho Osemročného gymnázia na Českej ulici sa zúčastnia BRATISLAVSKÉHO JESENNÉHO MATHBOJA 2015. Táto súťaž má už pomerne dlhú tradíciu a bude sa konať v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave v Mynskej doline. Študenti môžu získať zaujímavé ceny, takže im držte palce!

OČAP
Ochrana človeka a prírody Súkromná základná škola Devín Dňa 14. septembra o 8.00 hod. sa uskutoční pri hrade Devín OČAP, na ktorom sa zúčastnia všetky ročníky. Cieľ OCAP: • Zapojiť študentov do športových aktivít v prírode • Oboznámiť študentov so zásadami prvej pomoci a orientácie v prírode • Prispieť aktívnym oddychom k zníženiu psychického napätia Predpokladaný program: • 9.00 - zraz, parkovisko pri hrade • 9.15 - 10.15 – športové hry a aktivity, turnaje • 10.15 -10. 45 – turistika • 13.00 – obed

Integration 2015
Dňa 3. septembra 2015 sa žiaci Súkromnej základnej školy Česká a Devín zúčastnia akcie Integrácia 2015(okrem prvých ročníkov SZŠ). Podujatie sa začína o 11:00 v SLOVNAFT Aréne v Bratislave. Hlavnou myšlienkou akcie je integrácia detí s ťažším štartom do života prostredníctvom kultúry, vzájomnej tolerancie a porozumenia. Tešíme sa a sme hrdí na to, že môžeme byť súčasťou tohto zmysluplného projektu!

Súkromné bilingválne gymnázium
Súkromná základná škola
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát Česká
+421 2 444 50 496 - sekretariát Česká
+421 904 97 96 81 - sekretariát Česká
+421 911 84 88 89 - sekretariát, Kremeľská 2, Devín
+421 911 84 88 89 - riaditeľka základnej školy
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy
E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk

Súkromná materská škola
ROZPRÁVKOVO
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát
+421 2 444 50 496 - sekretariát
+421 904 97 96 81 - sekretariát
+421 911 848 884 - mobil MŠ
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy

E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk