AKTUALITY ZÁKLADNÁ ŠKOLA DEVÍN


Potulky Devínskou Kobylou a beseda so starostkou Devína
V pondelok 1.6. 2015 na Deň detí sme sa túlali po Devínskej Kobyle spolu s pani učiteľkami v rámci eko-výchovného programu Daphne. Ešte predtým sme však mali dôležitú úlohu. Stretli sme sa s p.starostkou Devína, ktorá nás osobne pozvala na besedu. Veľmi sa nám to páčilo a dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií.

MDD v Devíne
Uprostred slnečného týždňa sme mali oslavu Dňa detí, ktorú sme si poriadne užili. Vyskákali sme sa na nafukovacích atrakciách, tancovali do rytmu modernej hudby, zašportovali si trochu a ešte nás zato aj p. učiteľky odmenili. Tí odvážnejší si nechali namaľovať na tvár motýľa, tigra, prípadne iného tvora zo zvieracej ríše. Okrem toho nás mamičky hostili chutnými koláčikmi a nápojmi, za čo im chceme veľmi pekne poďakovať. Škoda, že Deň detí je len raz za rok.

Medzinárodný deň detí s 1.B
Deti z 1.B sa rozhodli stráviť svoj deň nezvyčajne - pomocou psíkom z útulku. 2. júna sme prišli do Slobody zvierat v Dúbravke, aby sme sa porozprávali o zvieratkách, ich potrebách a správnom zaobchádzaní s nimi, aby boli spokojné a zdravé. Deti im dokonca priniesli sladké psie odmeny. Po prednáške sme niekoľko psíkov vyvenčili v blízkom lese, učesali im srsť, porozdávali psie maškrty a na ceste späť do školy si sľúbili, že sa ešte vrátime - pred koncom školského roka.

Škola v prírode - Tajov, Hotel Lesák
Nevšedný týždeň plný zážitkov prežili žiaci z Devína, od prváčikov až po piatakov v Hoteli Lesák v Tajove. Hneď po príchode nás privítali mladí šikovní animátori, ktorí pomáhali deťom a zabávali ich od prvého okamihu stretnutia až do ich odchodu. Deti sa tešili z prítomnosti kozičiek a iných zvierat na malej farme. Užili si spoluprácu s animátormi v spoločenstvách žabiakov, tabakošov, kanibalov, či ako rodinka úžasných. Vychutnávali si nielen športové, vedomostné, či talentové súťaže, ale zvládli aj náročný výstup do Harmaneckej jaskyne. Svoje bádania v prírode a objavy, aj aké sme mali počasie a taktiež pestré zážitky si zaznamenávali do denníkov.

deň matiek
Dňa 13.5. 2015 si v DK Devín žiaci našej SZŠ a naši najmenší predškoláci pripravili z básničiek, piesní, tancov, reportáží a scénok krásny a hodnotný program, aby tak spolu so svojimi mamičkami a starými mamami oslávili ich Deň matiek. Najlepšie, ako vedia, pomáhali ťahať repku naši najmenší predškoláci. Prváčikovia recitovali svoje prvé básne spamäti a opakovali po svojich mamičkách ako sa vedia postarať o svoje bábätko. Druháci s ľahkosťou spievali s veľkým srdcom. Tretiaci a štvrtáci sa krásne prezentovali v ľudovom kroji, pripomenuli básňou Čin-čin mamkám časy, keď aj ony chodili do školy. Zaujímavou reportážou pobavili a rozosmiali všetky mamy šikovní šiestaci. Svoje talenty prezentovali piataci a ôsmaci aj hrou na klavír a klarinet, siedmačky zase rôznymi tanečnými štýlmi. Svojou snahou žiaci vyjadrili, čo mamičky pre nich znamenajú a ako veľmi ich ľúbia. Potešilo nás, že naše pozvanie prijala aj p. starostka Devína p. Kolková.

Cvičenie v prírode
Dňa 5.5.2015 sa žiaci Súkromnej základnej školy v Devíne zúčastnili cvičenia v prírode. Počasie sa nám vydarilo, preto sme si mohli užiť veľa rôznych športových aktivít. Taktiež sme si zahrali futbalový turnaj, absolvovali sme turistiku na Sandberg a naučili sme sa niečo o prvej pomoci a orientácii v prírode.

Škola v prírode
Dňa 18. mája sa my, deti z Devína chystáme do Školy v prírode. Všetci od prvákov až po piatakov, spolu s našimi pani učiteľkami a vychovávateľkami odchádzame na 5 dní do rekreačného zariadenia Lesík na úpätí Kremnických hôr, kde sa naučíme veľa nového o prírode a jej tajomstvách. súťaž pikopretek Dňa 23.4. 2015 sa naši žiaci piateho, šiesteho a siedmeho ročníka zúčastnili súťaže Pikopretek, ktorý sa konal na Železnej Studienke. Žiaci súťažili v 4-členných družstvách. Museli zvládnuť trať, na ktorej ich čakali rôzne matematické, logické aj praktické úlohy. V kategórii 5.ročník sa naši piataci s menom tímu 5AD umiestnili na úžasnom 1. mieste. Žiakom 5.A.: Matej Kopčík, Lacko Ryšavý, Karolína Viteková a Martina Uhlíkovásrdečne gratulujeme.

Deň Zeme
Dňa 22.4. 2015 sa na našej škole konal Deň Zeme. Každá trieda si pripravila nástenku na túto tému a učitelia i žiaci prišli oblečení vo farbách zeme: modrá, hnedá, zelená. Pre žiakov 1.stupňa bola počas prvých troch vyučovacích hodín pripravená interaktívna prednáška s názvom Ponorme sa do vodných tajomstiev. Pre žiakov 2.stupňa mali učitelia pripravené tematické vyučovanie zamerané na recykláciu, odpad a ochranu životného prostredia. . Štvrtá a piata vyučovacia hodina bola venovaná zberu a recyklácii odpadu v okolí školy a pod hradom Devín. Pri príležitosti Dňa Zeme žiaci prezentovali a vystavovali svoje práce a projekty na tému Ekotvorca školy a Odpad ako umenie. Prvé miesto za 1.stupeň získala 3.C. a prvé miesto za 2.stupeň získala 6.B. Bolo však veľmi ťažké rozhodnúť, pretože všetky práce boli jedinečné, zaujímavé a nápadité.

Tématické čítanie v Devíne
Marec je mesiacom knihy, a preto sme pre deti na prvom stupni zorganizovali tématické čítanie s pani Natáliou Dadíkovou z vydavateľstva Usborne. Deti sa dozvedeli veľa o histórii kníhtlače, ale aj o tom, z čoho sa knižky skladajú, kde si ich môžeme kúpiť, ale aj ako s knihami zaobchádzať, aby sa nám čo najdlhšie zachovali v čo najlepšom stave. Prečítali si spolu aj zaujímavý príbeh o lesnej škole a tretiaci a štvrtáci ho čítali dokonca v angičtine. Žiaci a ich rodičia si po tématickom čítaní mali možnosť objednať knižky a pani Dadíková nám dokonca venovala objednávku v hodnote 100 eur na nákup knižiek do našej školskej knižnice. Veľmi sa z toho tešíme.

Pytagoriáda
Dňa 16.3. 2015 sa zúčastníme matematickej súťaže Pytagoriáda v kategóriách P3, P4 a P5 so žiakmi Ihring, Hauskrecht, Gajdoš a Kopčík, ktorá sa bude konať na ZŠ Sibírska. Odchod zo školy v Devíne je o 7.15. Registrácia je do 8.45. Súťaž sa začína o 9.00. a potrvá maximálne do 10.00. Po 10.00 sa vrátime do školy. Dňa 17.3. 2015 sa zúčastníme matematickej súťaže Pytagoriáda v kategóriách P6, P7 a P8 so žiakmi Streďanská, Kotianová, Brencus a Šefránek, ktorá sa bude konať na ZŠ Sibírska. Odchod zo školy v Devíne je o 7.15. Registrácia je do 8.45. Súťaž sa začína o 9.00. a potrvá maximálne do 10.00. Po 10.00 sa vrátime do školy.

Karneval
K obdobiu fašiangov rozhodne partí dobrá zábava. Dňa 24. februára sa konal v našej škole karneval. Žiaci prišli v nápaditých kostýmoch či v ručne vyrobených maskách, medzi ktorými nechýbali princezné, čertíci, vodník ... Hádam najväčší problém bol vyhodnotiť a odmeniť tie najlepšie masky. Zábavné popoludnie sme ukončili menšou diskotékou. O tom, že porota mala ťažkú prácu, a že sme sa všetci skvelo bavili, svedčia aj nasledujúce fotografie.

Lyžiarsky kurz
Náš lyžiarsky kurz vo Vrátnej dopadol vynikajúco. Podmienky na lyžovanie boli super, celý týždeň nám svietilo slniečko, a tak sme si všetci tento kurz naplno užili.

Vianočná akadémia - oslava výročia
Pozrite sa, ako sme v predvianočnom čase oslávili 10-te výročie školy. Žiaci si pripravili skvelý program, ktorý sa nám všetkým veľmi páčil.

Okresné kolo anglickej olympiády 2015
14 januára, v Centre voľného času v Dúbravke sa uskutočnilo okresné kolo olympiády anglického jazyka. Zúčastnili sa ho aj naši žiaci druhého stupňa súkromnej základnej školy v Devíne, Kamilka Hanicová a Mária Viteková v dvoch kategóriách 1A a 1B. Veľmi nás teší, že vás môžeme informovať o krásnom treťom mieste, na ktorom sa umiestila Kamilka Hanicová, žiačka 6.ročníka. Gratulujeme!

Medzinárodný deň duševného zdravia
10. október je Medzinárodným dň;om duševného zdravia. V rámci tohto dňa Liga za duševné zdravie realizuje v jesenných dňoch kampaň a zbierku na podporu duševného zdravia. Bližšie informácie o tejto zbierke sa dozviete na nástenke na medziposchodí.

Školské kolo Olympiády z anglického jazyka
Víťazi: 5.12.2014 v kategórii 2C1 1. Habánová Romana IV.C 2. Mackovičová Nina III.A 3. Škultéty Jakub IV.C v kategórii 2C2 1. Amal Al Faresová 1.B 8.12.2014 v kategórii 1A 1. Hlúštik Dominik Sekunda A 2. Kováčik Erik, Sekunda A 3. Šašovová Gabriela, Sekunda A v kategórii 1B 1. Krajčovičová Laura, Tercia B 2. Jakub Adam, Tercia A 3. Bánovská Sára, 8.D v kategórii 1C 1. Italy Linda 8.D 2. Dew Fabian 7.A

Olympiáda z anglického jazyka
Dňa 11.12.2014 sa v SZŠ v Devíne uskutočnila olympiáda z anglického jazyka. Až 31 žiakov druhého stupňa sa zúčastnilo školského kola v obidvoch kategóriách 1A a 1B. Víťazom kategórie 1A je Kamila Hanicová. Víťazom kategórie 1B je Mária Viteková. Žiakom, ktorí sa umiestnili na prvých 3 miestach z každej kategórie, boli udelené diplomy. Gratulujeme! Výsledky: 1A 1. Kamila Hanicová (6.roč.) 2. Martina Feketeová (6. roč.) 3. Katarína Kotianová (7. roč.) 1B 1. Mária Viteková (8. roč.) 2. Matej Polyak (8. roč.) 3. Michal Šefránek (8. roč.)

Mikulášsky turnaj
Dňa 5.12.2014 sa naši študenti 7. a 8.ročníka súkromnej základnej školy v Devíne zúčastnili premiérového ročníka Mikulášskeho turnaja v Devínskej Novej Vsi. Vybojovali v ňom cennú remízu aj napriek tomu, že dve minúty pred koncom zápasu prehrávali 2:3. Študenti oboch škôl si tak zaslúžene mohli rozdeliť mikulášske ceny a príjemné zážitky z turnaja. Gratulujeme.

Olympiáda v nemeckom jazyku
V piatok, 5.12. 2014 sa žiaci našej základnej školy v Devíne zúčastnia školského kola olympiády v nemeckom jazyku. Olympiáda bude prebiehať od 1. vyučovacej hodiny v dvoch častiach: písomnej (čítanie s porozumením, posluch s porozumením, gramatika) a ústnej (konverzácia ). Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách: Kategória 1A Matej Kopčík (5.A), Michal Hanzel (5.A), Natália Hanušová (6.B), Kamila Hanicová (6.B) Kategória 1B Adam Turian (8.C), Michal Šefránek (8.C), Juraj Juhás (8.C), Romana Sagulová (8.C), Veronika Ružovičová (8.C). Na jazykové úspechy našich žiakov sa tešia pani učiteľky Vanda Cvrkalová a Veronika Kurtová.

čárymáry funčpunč priania divadelné predstavenie
V pondelok 1.12. sme sa napriek nepriazni počasia ponáhľali do divadla LUDUS zachrániť svet pred neprajnosťou čarodejov. Spolu s havranom a kocúrom si deti priali pre všetkých na svete len to najlepšie a odhalili zlo, ktoré sa ukrývalo pod maskou dobra. Laboratórium čarodeja Luhároviča, nekonečno vesmíru, plamene pekla a ďalšie tvorivé efekty počas predstavenia ich veľmi zaujali a napovedali ako rozpoznať dobro od zla.

imatrikulácia
V pondelok 27.10.2014 ožil kultúrny dom v Devíne žiačikmi, čo za prvákov boli pasovaní. Prváci nám ukázali, že naučia sa radi, rýchlo a veľa za krátky čas od začiatku školského roku. Po anglicky zaspievali ako sa striedajú ročné obdobia, prsty prvákov poslúchali pri písaní prvých čiar a riekanky sypali zo seba ako z deravého vreca. Nechýbala ani pani riaditeľka Danka Regentová s milým príhovorom, po ktorom pokračovali nielen prváci vo svojom odvážnom vystúpení. Druháci sa premenili na farbičky čarbičky, s tretiakmi sme započuli zvláštne zvuky z dažďového pralesa, so Samkom Krechňákom sme zabehli do pravekej školy a siedmaci boli úžasní v predstavení aké by to bolo, keby sa viac chcelo žiakom ako učiteľom, či učiteľkám. Na záver sa prváci a ďalší novoprijatí žiaci dočkali slávnostného prijatia, spoločne založili oheň sily, krásy, pravdy a lásky. Slávnostná imatrikulácia bola zážitkom aj pre rodičov, ktorí si tak zo slávnostného podujatia spolu so svojimi ratolesťami odnášali radostné pocity.

Súkromné bilingválne gymnázium
Súkromná základná škola
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát Česká
+421 2 444 50 496 - sekretariát Česká
+421 904 97 96 81 - sekretariát Česká
+421 911 84 88 89 - sekretariát, Kremeľská 2, Devín
+421 911 84 88 89 - riaditeľka základnej školy
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy
E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk

Súkromná materská škola
ROZPRÁVKOVO
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát
+421 2 444 50 496 - sekretariát
+421 904 97 96 81 - sekretariát
+421 911 848 884 - mobil MŠ
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy

E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk