AKTUALITY ZÁKLADNÁ ŠKOLA DEVÍN


Dňa 4.4. 2018 boli deti na brannom cvičení na workoutovom ihrisku, kde ich čakali rôzne stanovištia. Okrem športových aktivít si deti zopakovali ako ochraňovať prírodu a bezpečne sa v nej pohybovať.

Dňa 19.3.2018 sa až 76 žiakov z našej školy zúčastnilo známej celoslovenskej súťaže Matematický Klokanko (1.stupeň) a Matematický Klokan (2.stupeň), kde sa popasovali s netradičnými a zaujímavými úlohami. Tešíme sa, že sa do súťaže zapojili a o niekoľko týždňov aj uvidíme, ako sa im darilo.

V dňoch 13.3 a 14.3.2018 sa päť žiakov našej školy zaradilo medzi úspešných riešiteľov okresného kola matematickej pytagoriády na ZŠ Pri Kríži v Bratislave. V kategórii P3 skončila Ivana Kubisová z 3.B na 6. mieste (z 25 detí), v kategórii P5 Matúš Maruščák a Andy Kummer z 5.C na 7. mieste (z 33 detí), v kategórii P8 Michal Hanzel z 8.A na 6. mieste (z 26detí) a najlepšie sa umiesnila Dominika Koprdová zo 4.C, ktorá vybojovala vynikajúc 3. miesto (z 33 detí). Všetkým srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v budúcnosti!

75 žiakov z našej školy sa rozhodlo zapojiť do známej celoslovenskej súťaže Matematický Klokanko (1.stupeň) a Matematický Klokan (2.stupeň), ktorý sa uskutoční 19. marca 2018, kedy sa popasujú s netradičnými a zaujímavými úlohami. Budeme im držať palce a veľmi sa tešíme, že s deti chcú zapojiť do súťaže v takomto veľkom počte!

Gratulujeme Samuelovi Krechňákovi zo 7. B triedy v Devíne k 3. miestu v okresnom kole OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU (16.01.2018) v kategórii 1A.

Gratulujeme Samuelovi Krechňákovi zo 7. B triedy v Devíne k 3. miestu v okresnom kole OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU (16.01.2018) v kategórii 1A.

MATEMATICKÁ PYTAGORIÁDA-školské kolo
V dňoch 13.12 a 14.12. 2017 sa konalo na našej škole školské kolo matematickej pytagoriády. Všetci žiaci sa snažili a najlepšie sa to podarilo týmto:

V kategórii P3: 1.miesto: Ivana KUBISOVÁ
2.miesto: Adam REPA

V kategórii P4: 1.miesto: Patrik PROKEŠ
2.miesto: Dominika KOPRDOVÁ

V kategórii P5: 1.miesto: Andy KUMMER
2.miesto: Matúš MARUŠČÁK

V kategórii P7: 1.miesto:Patrik GAJDOŠ
2.miesto:Arťom HANZEL

V kategórii P8: 1.miesto: Michal HANZEL
Všetkým srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v obvodom kole v marci 2017.

Zápis na SZŠ sa bude konať 8.4.2018 v čase od 9.00-12.00
9.4.2018 14.00-17.00

13.2.2018 o 9.00

Dňa 6.11.2017 sa konali voľby rodičov do rady školy pre gymnázium a základnú školu.
Členovia volebnej komisie:
RNDr. Karol Janíček
Mgr. Ján Gonda
Mgr. Matej Krchnák

Výsledky:
ZŠ:
1. Žaneta Ondriáš Čačaná (2.A) : 144 hlasov
2. Cvrkalová Vanda (5.C Devín) : 24 hlasov
3. Kubisová Janka (3.B Devín) : 18 hlasov
Neplatné: 2 hlasy
Spolu : 186 hlasov

Gymnázium:
1. Hana Flašková (5.A) : 83 hlasov
2. František Kollár (1.D) : 14 hlasov
3. Marián Lipták (3.C) : 6 hlasov
Neplatné: 0 hlasov
Spolu: 103 hlasov

V stredu 29. novembra 2017 sa v budove SZŠ Česká 10 konalo školské kolo 10. ročníka dejepisnej olympiády, na ktorom sa zúčastnili žiaci 7. a 8. ročníkov tak z Českej, ako aj z Devína. Do obvodného kola postupujú žiaci z prvých dvoch miest z každej kategórie.

Výsledky:

8. ročník - kategória D
1. miesto: Tobias Runák
2. miesto: Michal Hanzel
3. miesto: Adam Kotas

7. ročník - kategória E
1. miesto: Paula Sopková
2. miesto: Barbora Satinová
3. miesto: Dmytro Bykov

Za 6. ročník (kategória F) nás na obvodnom kole bude reprezentovať Anna Sarkysian.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a postupujúcim blahoželáme a prajeme veľa šťastia v obvodnom kole.

Dňa 10. novembra 2017 sa štvorčlenné družstvo, tentoraz zo 7. B, v zložení Patrik Gajdoš, Arťom Hanzel, Adam Vlašič a Jakub Blaho, zúčastnilo matematickej súťaže družstiev Jesenný matboj v Univerzitom pastoračnom centre v Mlynskej doline. Po úspechu a bronzovej priečke našich ôsmakov dňa 27. 11. 2017, sa im podarilo pri veľkej konkurencii skončiť na fantastickom 2. mieste, pričom od víťazstva ich delilo len 6 bodov! Srdečne blahoželáme, želáme veľa ďalších úspechov a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy!

Posledný októbrový týždeň sa v Devíne uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Na prvom mieste na umiestnila Martina Uhlíková (v strede), na druhom mieste Tetyana Ryabtseva (zľava) a na treťom Karen Maková. Maťka postupuje do okresného kola, ktoré sa uskutoční 29. novembra. Držíme palce. Fotografovanie ocenených prebehlo neskôr pre neprítomnosť jednej z výherkýň.

Dňa 27.októbra 2017 sa štvorčlenné družstvo z 8. A v Devíne-Matúš Munka, Michal Hanzel, Tetyana Ryabtseva a Martina Uhlíková-zúčastnili každoročnej, známej a žiadanej matematickej súťaže družstiev Jesenný matboj v Univerzitom pastoračnom centre v Mlynskej doline a pri veľkej konkurencii obsadili fantastickú 3. priečku!!! Srdečne blahoželáme, želáme veľa ďalších úspechov a ďakujeme za reprezentáciu školy!

Dňa 27.10. žiaci druhého stupňa z Devína navštívili Ondrejský cintorín. Po príchode boli oboznámení s históriou tohto vzácneho miesta. Následne spolu so svojimi učiteľmi zapálili sviečky na hroboch viacerých slovenských osobností. K spoločnému krížu potom položili vence, ktoré si pripravili na hodinách techniky. Aj takýmto spôsobom sme si pripomenuli Pamiatku zosnulých.

V piatok 27.10.2017 bude u nás v škole v Devíne prebiehať halloweenské tematické vyučovanie spojené s účasťou na pietnej akcii na cintoríne v Devíne. S deťmi pôjdeme na cintorín, aby sme im priblížili význam sviatku - Pamiatku zosnulých. Spoločne pri kríži zapálime sviečku. Poobede sa deti môžu tešiť na halloweensku diskotéku.

Dňa 11.10. sa na škole v Devíne uskutočnil Deň ovocia a zeleniny. Deti cez projektové vyučovanie tvorili projekty s témou "Prečo jesť zdravo?" Počas toho si mohli pochutnať na zdravom občerstvení z ovocia a zeleniny.

20. septembra žiaci 5.C SZŠ Devín navštívili Miestnu knižnicu v Devínskej Novej Vsi. Pani knihovnícka detom pripomenula knižnicný poriadok, ale aj systém, podla ktorého sú knihy uložené. Žiaci si predlžili svoje citatelské preukazy a do požicaných kníh sa hned s chutou aj pustili.

Dňa 14.9.2017 sme sa s detmi zúčastnili OCAP-u blízko hradu Devín, kde ich čakali stanovištia. Veríme, že tento den bol pre nich nielen zábavný, ale aj náucný.

Súkromné bilingválne gymnázium
Súkromná základná škola
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát Česká
+421 2 444 50 496 - sekretariát Česká
+421 904 97 96 81 - sekretariát Česká
+421 911 84 88 89 - sekretariát, Kremeľská 2, Devín
+421 911 84 88 89 - riaditeľka základnej školy
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy
E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk

Súkromná materská škola
ROZPRÁVKOVO
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát
+421 2 444 50 496 - sekretariát
+421 904 97 96 81 - sekretariát
+421 911 848 884 - mobil MŠ
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy

E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk