AKTUALITY ZÁKLADNÁ ŠKOLA ČESKÁ


Exkurzia 6.A a 6.C v OLO Turnaj Základných škôl v prehadzovanej
V stredu, 26. apríla sa na ZŠ s MŠ Kalinčiakova uskutočnil turnaj základných škôl v prehadzovanej, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Bojovali statočne a vytrvalo o čom svedčí aj druhé miesto, ktoré získali v okresnom kole. Gratulujeme!

Tajomstvo stromu
Žiaci druhého stupňa sa v mesiaci marec zapojili do súťaže organizovanej Stromom života. Do výtvarnej súťaže na tému Tajomstvo stromu sa zajpojili žiaci 5.A (Emma Vaľková, Sára Bednarčeková, Paula Peschlová, Zara Šuvertová) a 6.C (Dmytro Bykov). Do literárnej súťaže na tému Moja voľba sa zapojili žiaci 6.A (Filip Vráblik, Nina Ferjancová). Filip Vráblik Nina Ferjancova

Školské kolo olympiády z BIO
Dňa 29.3.2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády kategórie D (5.-7. ročník) Zúčastnilo sa 12 žiakov. Do ďalšieho kola postupujú z prvých dvoch miest: Paula Sopková (6.A) a Simon Renčko (5.A). Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme.

Hodina biológie v teréne
"Počas pekných jarných dní sme sa na hodine biológie vybrali aj do prírody. Hľadali sme rastlinky a dávali sme im mená." (video vytvorila Saška Purdešová, 5.A ZŠ) Aj na takéto aktivity vonku v teréne sa nájde čas, kedy sa deti niečo naučia a pritom sa aj zabavia.

Lyžiarsky výcvik
Po príchode na chatu Liptov sme sa ubytovali a išli sme na večeru. Náš prvý deň začal raňajkami. O deviatej ráno ako každý ďalší deň sme sa stretli pred hotelom. Všetci sme sa vychystali a išli sme na svah. Najprv sme sa podelili do skupín podľa výkonu. Každá skupina si vybrala svah, ktorý bol pre nich vhodný na rozjazdenie. Na obed sme prišli späť na hotel. Po obede a malej prestávke sme išli znovu na svah. Prvý deň sa taktiež stal aj úraz ruky. Tak sme s úrazom a šťastím z pekného dňa na svahu zasadli k večeri. Po večeri sme mali socialprogram. Tento deň mala na starosti 1.C a Fabian Dew. Hrali sme hru na hádanie názvu pesničky a imitovanie učiteľov. Po hodinke spoznávania nás učitelia poslali na izby. O 21.30, v čas večierky, prišli učitelia na izbu, aby sme si ľahli. Každý išiel spať alebo len ležať. Druhý deň nebol ničím špeciálny. Boli sme na svahu aj pred obedom aj poobede. Pred úplne prvou jazdou v dni sme mali vždy rozcvičku, aby sa nám náhodou nestal nejaký úraz. V tento deň sme mali po večeri taktiež socialprogram. Mala ho na starosti 1.D. Oni zvolili Hádaj kto si. Tretí deň sme boli na svahu len pred obedom. Poobede sme mali tú možnosť pozrieť si závody v slalome. Večer bol rovnaký ako v ostatné dni: socialprogram. Tento deň mala na starosti Sexta. Vymysleli hru, pri ktorej štyria ľudia hádali, kto z ľudí v kruhu má citrón v ústach. Taktiež vymysleli hru na spoznávanie mien. Pri ich programe sme sa dobre nasmiali. Po programe sme mali večierku o pol desiatej. Vo štvrtok, čo bol štvrtý deň, sme boli zas a znova na svahu. Poobede nešlo veľa ľudí na svah či už kvôli úrazu, alebo únave. Tí, ktorí na svah nešli, mali voľný program. Podaktorí zvolili bufet, iní prechádzku alebo prezretie výhľadu z Rotundy na Chopku. V tento posledný večer boli za socialprogram zodpovední ôsmaci z 8.C a 2.C. Po ich programe sme sa pomaličky začali baliť a chystať na cestu domov. Celkovo bol lyžiarsky úžasný. Spoznali sme sa navzájom. Každý z nás si dobre zalyžoval alebo zasnowboardoval. Špeciálne ďakujeme za úžasný lyžiarsky pánovi učiteľovi Kedrovi, pani učiteľke Šnejtovej, pánovi inštruktorovi Ferovi a Martinovi a taktiež aj pani inštruktorke Dorke. čeri taktiež socialprogram. Mala ho na starosti 1.D. Oni zvolili hádaj kto si . Tretí deň sme boli na svahu len pred obedom. Poobede sme mali tú možnosť pozrieť si závody v slalome. Večer bol rovnaký ako v ostatné dni: socialprogram. Tento deň mala na starosti Sexta. Vymysleli hru, pri ktorej štyria ľudia hádali, kto z ľudí v kruhu má citrón v ústach. Taktiež vymysleli hru na spoznávanie mien. Pri ich programe sme sa dobre nasmiali. Po programe sme mali večierku o pol desiatej. Vo štvrtok, čo bol štvrtý deň, sme boli zas a znova na svahu. Poobede nešlo veľa ľudí na svah či už kvôli úrazu alebo unavenosti. Tí, čo na svah nešli, mali voľný program. Podaktorí zvolili bufet iní prechádzku alebo prezretie výhľadu z Rotundy na Chopku. V tento posledný večer mali socialprogram na starosť ôsmaci z 8.C a 2.C. Po tomto programe sme sa pomaličky začali baliť a chystať na cestu domov. Celkovo bol lyžiarsky úžasný. Popoznávali sme sa navzájom. Každý z nás si dobre zalyžoval alebo zasnowboardoval. Špeciálne ďakujeme za úžasný lyžiarsky pánovi učiteľovi Kedrovi, pani učiteľke Šnejtovej, pánovi ištruktorovi Ferovi a Martinovi taktiež aj pani inštruktorke Dorke.

Klokan
Najväčšia matematická súťaž na svete sa bude konať 20. marca 2017. Aj 57 našich žiakov sa prihlásilo. Tešíme sa na výsledky našich žiakov.

Dejepisná olympiáda - výsledky
Školské kolo dejepisnej olympiády Dňa 7.12. 2017 prebehlo na základnej škole školské kolo dejepisnej olympiády. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Všetkým víťazom blahoželáme a držíme palce v obvodnom a krajskom kole. Kategória D (8. ročník) 1. miesto Katarína Levkaničová, 8.A 2. miesto Mária Flaskárová, 8.A 3. miesto Dominik Pastorek, 8.C Kategória F (6. ročník) 1. miesto Paula Sipková, 6.A 2. miesto Laura Janegová, 6.A 3. miesto Nina Račíková, 6.A

OAJ - školské kolo
Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku Dňa 22.11. 2016 prebehlo na druhom stupni základnej školy školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom želáme veľa šťastia v obvodnom a krajskom kole. Kategória 1A 1. miesto: Simon Renčko, 5. A 2. miesto: Laura Janegová, 6.A 3. miesto: Sima Al Fares, 6.A Kategória 1B 1. miesto: Branislava Vranič, 8.C 2. miesto: Dominik Pastorek,8.C 3. miesto: Nina Mitáková, 8.C

Hodina deťom
Dňa 11.11.2016 prebehla na pôde školy dobrovoľná verejná zbierka Hodina deťom. Príspevky zbierali žiačky Kvinty B Šimeková Natália a Némethová Eva. Kompletne študentky vyzbierali 133,41 EUR, ktoré školský koordinátor – výchovný poradca, Mgr. Tomáš Bulánek odovzdal na centrále Nadácie pre deti Slovenska.

Návšteva NBS
Dňa 12.10.2016 sa zúčastnila trieda 8.C exkurzie v NBS. Okrem kvízu finančnej gramotnosti nás v banke čakalo niekoľko stanovíšť, kde si žiaci otestovali svoje vedomosti a nadobudli množstvo nových poznatkov.

Deň ovocia a zeleniny
Dňa 10.10. 2016 sa na SZŠ Českej uskutočnil Deň ovocia a zeleniny a zároveň Deň otvorených dverí, kedy rodičia mali možnosť prísť sa pozrieť na tematické vyučovanie v tomto duchu. Zdravý životný štýl sme podporovali aj cez prestávky. Žiakom naši „ovocníčkovia“ rozdávali ovocie a rodičom zas nalievali 100% ovocné a zeleninové šťavy rôznych kombinácií. V rámci tohto dňa prebehla súťaž o najoriginálnejší výrobok z ovocia a zeleniny. Žiakov sa zapojilo neúrekom a ako môžete vidieť, kreativita a fantázia pri výrobe im skutočne nechýbala. Ďakujeme všetkým zúčastneným, SZŠ Česká zažila veľmi príjemný deň. ;)

Súkromné bilingválne gymnázium
Súkromná základná škola
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát Česká
+421 2 444 50 496 - sekretariát Česká
+421 904 97 96 81 - sekretariát Česká
+421 911 84 88 89 - sekretariát, Kremeľská 2, Devín
+421 911 84 88 89 - riaditeľka základnej školy
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy
E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk

Súkromná materská škola
ROZPRÁVKOVO
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát
+421 2 444 50 496 - sekretariát
+421 904 97 96 81 - sekretariát
+421 911 848 884 - mobil MŠ
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy

E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk