AKTUALITY ZÁKLADNÁ ŠKOLA ČESKÁ


Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Nadácii Volkswagen Slovakia za umiestnienie náučného kiosku - Vedomostný ostrov v našej škole. Žiaci základnej školy ho aktívne využívali nielen počas vyučovania ale aj vo voľnom čase v ŠKD. Vedomostný ostrov umožnil žiakom rozvíjať svoje vedomosti hravou formou v rôznych oblastiach a stal sa obľúbeným zdrojom poznania.

Aj v ďalšej matematickej súťaži naši žiaci ukázali, že patria medzi najšikovnejších na Slovensku. Najúspešnejším z celej školy sa stal Šimon Šuran, ktorý skončil na 1. mieste v šiestom ročníku so stopercentnou úspešnosťou. Podobný výsledok dosiahli aj traja prváčikovia, ktorí mali tiež stopercentnú úspešnosť a obsadili prvú priečku vo svojej kategórii. Boli to Maxmilián Tibenký, Stela Tulejová a Laura Vodičková. Výborné výsledky dosiahli aj druháčka Laura Búzeková, tretiak Yelysey Udodov, štvrtáčka Viktória Vavrová, z piatakov to boli Hugo Viktor Sulík, Madlen Kluková a Martina Lauková. Zo šiestakov Simon Renčko, zo siedmakov Samuel Vladimír Adamec a Zakhar Zavalidrov. Všetci zúčastnení dostali diplomy a ceruzky, úspešnejší perá alebo napríklad aj powerbanku. Všetkým naším žiakom gratulujeme k dosiahnutým výsledkom.

Všetci žiaci druhého stupňa sa 4. 5. 2018 zúčastnili literárnej besedy so slovenským spisovateľom, publicistom a prekladateľom Romanom Bratom. Mladších i starších žiakov zaujal pútavým rozprávaním o svojej tvorbe pre deti a mládež. Žiaci sa dozvedeli, že literárne dielo môže vzniknúť aj spoluprácou viacerých autorov, konkrétne nám bola predstavená knižka Zmätené dvojičky zo slepej uličky, do ktorej dievčenský pohľad na svet tínedžerov vniesla Gabriela Futová. Starších žiakov zaujala knižka Druhé podanie, ktorá varuje pred nebezpečím drogovej závislosti. Mladším žiakom pán spisovateľ porozprával o knižkách Ako naštvať Rimana a Ako šlohnúť Rimanovi Dunaj, ktoré si žiaci mohli zakúpiť a nechať podpísať.

Dňa 19. marca 2018 sa konala najväčšia matematická súťaž na svete. Aj 50 našich žiakov sa zúčastnilo a tak mali možnosť vyskúšať si riešiť zaujímavé príklady. Pre mladších žiakov z prvého stupňa boli pripravené úlohy v súťaži Klokanko. Pre starších žiakov z druhého stupňa ako aj z gymnázia to už boli aj o niečo ťažšie úlohy v súťaži Klokan. Tešíme sa na výsledky našich žiakov.

V piatok 9.februára sa telocvičňa našej školy premenila na maškarný ples. Stretlo sa tu veľa masiek, od princezien, strašidiel až po netradičné zvieratá, či predmety. Popri diskotéke a súťažiach si porota vyberala a nakoniec ocenila tie najkreatívnejšie. Pretože učíme deti, že nie je dôležité si masku zakúpiť v obchode, ale oveľa hodnotnejšie je si ju vyrobiť sám :).

Okresného kola 46. ročníka Geografickej olympiády Bratislava III., ktoré sa uskutočnilo dňa 6. februára 2018 v budove ZŠ Za kasárňou 2, Bratislava, sa zúčastnilo spolu 6 žiakov našej školy. Konkrétne to boli 3 žiaci z 5B ZŠ, 2 žiaci zo 6A ZŠ a jedna žiačka zo 7A ZŠ. Okresné kolo pre našich žiakov dopadlo uspokojivo, nakoľko najlepšie sa vo svojej kategórii umiestnil žiak 6A ZŠ – Simon Renčko (6. miesto v kategórii F z 21 súťažiacich) a Andreas Flaskar z 5B ZŠ, ktorý skončil na 15. mieste z 23 účastníkov kategórie G. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a budeme ich motivovať do ďalších kôl Geografickej plympiády pre ZŠ. Zodpovedná osoba za prípravu: Mgr. Daniela Mojžišová Vigašová, PhD.

Žiačky 4.A. triedy .Foto je zo súťaže z náboženstva, ktorá sa konala včera t.j. 27.1. pod kostolom Saleziánov na Miletičovej ul.

Zápis na SZŠ sa bude konať 6.4.2018 v čase od 14.00-17.00
7.4.2018 9.00-12.00

12.2.2018 o 9.00

Dňa 6.11.2017 sa konali voľby rodičov do rady školy pre gymnázium a základnú školu.
Členovia volebnej komisie:
RNDr. Karol Janíček
Mgr. Ján Gonda
Mgr. Matej Krchnák

Výsledky:
ZŠ:
1. Žaneta Ondriáš Čačaná (2.A) : 144 hlasov
2. Cvrkalová Vanda (5.C Devín) : 24 hlasov
3. Kubisová Janka (3.B Devín) : 18 hlasov
Neplatné: 2 hlasy
Spolu : 186 hlasov

Gymnázium:
1. Hana Flašková (5.A) : 83 hlasov
2. František Kollár (1.D) : 14 hlasov
3. Marián Lipták (3.C) : 6 hlasov
Neplatné: 0 hlasov
Spolu: 103 hlasov

V stredu 29. novembra 2017 sa v budove SZŠ Česká 10 konalo školské kolo 10. ročníka dejepisnej olympiády, na ktorom sa zúčastnili žiaci 7. a 8. ročníkov tak z Českej, ako aj z Devína. Do obvodného kola postupujú žiaci z prvých dvoch miest z každej kategórie.

Výsledky:

8. ročník - kategória D
1. miesto: Tobias Runák
2. miesto: Michal Hanzel
3. miesto: Adam Kotas

7. ročník - kategória E
1. miesto: Paula Sopková
2. miesto: Barbora Satinová
3. miesto: Dmytro Bykov

Za 6. ročník (kategória F) nás na obvodnom kole bude reprezentovať Anna Sarkysian.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a postupujúcim blahoželáme a prajeme veľa šťastia v obvodnom kole.

Ďna 22.11.2017 sme sa s triedou 6.A vybrali na plaváreň. Počasie nám umožnilo aj krásnu prechádzku a plaváreň sme si naplno užili :).

Dňa 24. 10., ktorý je Medzinárodným dňom mestských knižníc, sme so žiakmi druhého stupňa (triedy 5. A, 5. B, 6. A, 7. A a 7. C) navštívili pobočku Mestskej knižnice Bratislava v Novom Meste na Kutuzovovej ulici. Niektorí žiaci si v rámci tejto návštevy požičali zaujímavé knižky, ktorými si spestria voľné chvíle, iní si zase vzali prihlášky a stali sa jej novými členmi. V knižnici nás čakal uznávaný ekovýchovný lektor Andy Popovič, ktorý deti pomocou zaujímavých aktivít oboznámil s rozdielmi medzi prirodzeným lesom a lesom vytvoreným človekom. Žiaci sa hravou formou naučili nové poznatky o organizmoch a živočíchoch, ktoré naše lesy obývajú, o štruktúre lesa a podobne. Lektor žiakom taktiež predstavil knižku od Karola Kaliského – Rok v divočine. Spoločne sme zistili, že knižnica je pokojné miesto plné nielen zaujímavých knižiek, ale aj príjemnej atmosféry na získavanie vedomostí interaktívnou formou.

Súkromné bilingválne gymnázium
Súkromná základná škola
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát Česká
+421 2 444 50 496 - sekretariát Česká
+421 904 97 96 81 - sekretariát Česká
+421 911 84 88 89 - sekretariát, Kremeľská 2, Devín
+421 911 84 88 89 - riaditeľka základnej školy
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy
E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk

Súkromná materská škola
ROZPRÁVKOVO
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát
+421 2 444 50 496 - sekretariát
+421 904 97 96 81 - sekretariát
+421 911 848 884 - mobil MŠ
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy

E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk