AKTUALITY 8-ROČNÉ ŠTÚDIUM


Koncoročné practice testy
Koncoročné Practice testy sa píšu 06.06.2017. Študenti 1. ročníka BG píšu testy na 4. a 5. hodinách, 2., 3. a 4. r., Kvinty a Sexty na 5. a 6. hodinách.

Malá maturita
12.05.2017 a 19.05.2017 v bilingválnom gymnáziu prebehne ústna skúška z anglického jazyka študentov Kvinty a Sexty, takzvaná 'malá maturita'

Okresná olympiáda v anglickom jazyku - výsledky
Okresné kolo z olympiády AJ Dňa 18. januára 2017 sa žiačky nášho gymnázia zúčastnili okresného kola olympiády v anglickom jazyku. Vo svojej kategórii sa umiestnila na 1. mieste Linda Italy, 2.A (2C2 anglofónni). 1.miesto obsadila v kategórii 2A aj žiačka KviB Laura Krajčovičová. Víťazkám srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

Fyzikálny Paríž
Kabinet prírodných predmetov pripravuje pre žiakov našej školy dva 5-dňové odborno-poznávacie exkurzie do Paríža - FYZIKALNY PARÍŽ v cene 295 €. Cena zahŕňa dopravu klimatizovaným autobusom s bezpečnostnými pásmi, ubytovanie s raňajkami, sprievodcu, poistenie, študijný materiál, všetky vstupy do múzeí, výťah na Eiffelovu vežu, plavbu po Seine. Cena nezahŕňa obedy, večere a vreckové. Termín l - 22.máj - 26.máj 2017, informácie u pani uč. Mgr. M. Gibovej , pani uč. RNDr. V. Černej Termín ll. - 22.jún - 26.jún 2017 informácie u pani uč. Mgr. G. Juríkovej, pani uč. RNDr. V. Černej Záujemcovia na sekretariáte školy zaplatia zálohu v sume 100 € do 2. februára 2017.

Practice testy
Polročné Practice testy z ANJ na bilingválnom a osemročnom gymnáziu sa píšu v týždni od 16. - 20. januára 2017.

Salzburg - info
Vzhľadom na fakt, že sa neprihlásil dostatočný počet žiakov, exkurzia Salzburg 2017 sa neuskutoční. Žiaci, ktorí zaplatili zálohy, si môžu peniaze vyzdvihnúť u pani tajomníčky na sekretariáte.

Školské kolo olympiády z AJ
Školské kolo z olympiády AJ V dňa 24.11. 2017 prebehlo na bilingválnom gymnáziu školské kolo olympiády z AJ. Súťažilo sa v troch kategóriách. Všetkým víťazom blahoželáme a držíme palce v obvodnom a krajskom kole. Kategória 2C1 1. miesto Linda Szeiffová, 2.D 2. miesto Nina Jašková, 4.B 3. miesto Ivan Chodák, 1.B Kategória 2C2 (anglofónni) 1. miesto Linda Italy, 2.A 2. miesto Fabian Dew, 1.A Kategória 2A 1. miesto Laura Krajčovičová, KviB

Hodina deťom
Dňa 11.11.2016 prebehla na pôde školy dobrovoľná verejná zbierka Hodina deťom. Príspevky zbierali žiačky Kvinty B Šimeková Natália a Némethová Eva. Kompletne študentky vyzbierali 133,41 EUR, ktoré školský koordinátor – výchovný poradca, Mgr. Tomáš Bulánek odovzdal na centrále Nadácie pre deti Slovenska.

Súkromné bilingválne gymnázium
Súkromná základná škola
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát Česká
+421 2 444 50 496 - sekretariát Česká
+421 904 97 96 81 - sekretariát Česká
+421 911 84 88 89 - sekretariát, Kremeľská 2, Devín
+421 911 84 88 89 - riaditeľka základnej školy
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy
E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk

Súkromná materská škola
ROZPRÁVKOVO
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát
+421 2 444 50 496 - sekretariát
+421 904 97 96 81 - sekretariát
+421 911 848 884 - mobil MŠ
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy

E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk