AKTUALITY 8-ROČNÉ ŠTÚDIUM


Kurz prvej pomoci a prehliadka štadióna
Žiaci triedy Kvinta A sa v tomto školskom roku zapojili do projektu Škola ide na Slovan. Do projektu sa mohli zapojiť školy, ktorých žiaci sa zaregistrovali na portáli prvapomoc.sk a po e-learnigovom kurze získali certifikát prvej pomoci, tzv. Certifikát krajiny záchrancov. Naši žiaci získali najviac takýchto certifikátov a za odmenu vyhrali prehliadku štadióna Slovana a kurz prvej pomoci. Prehliadku štadióna sme absolvovali v pondelok 20.6.2016. Naši žiaci mali možnosť vidieť press centrum, prémiové sektory, sky boxy či prezidentskú VIP sekciu. Návšteva zimného štadióna skončila v najviac populárnom priestore - šatni A–mužstva. Kurz prvej pomoci organizovaný organizáciou „Krajina záchrancov“ prebehol vo štvrtok 23.6.2016. Počas kurzu sa naši žiaci naučili základy prvej pomoci, ktorá im dala prípravu na situáciu, keď ich konanie môže raz znamenať záchranu života.

Enviro deň na brannom cvičení"
"V pondelok 30.5.2016 sa ziaci nasej skoly zucastnili branneho cvicenia. Tentorok sa v ramci branneho cvicenia ziaci zakladnej skoly a 8-rocneho gymnazia zucastnili programu pozostavajuceho z netradicnych sportovych a environmentalnych sutazi. Najlepsie timy samozrejme ziskali odmenu".

Citizen Science
Citizen Science V pondelok 18.4.2016 sa žiaci Tercie A zúčastnili environmentálnej exkurzie s názvom Citizen Science. Anglický koordinátor z organizácie DAPHNE zaviedol našich žiakov do lokality Devínska Kobyla, kde si vyskúšali výskum priamo v teréne. Počas neho sme hľadali vzácnu orchideu jazýčkovec jadranský (Himantoglossum adriaticum) a polohu jedincov tohto druhu sme následne zaznamenávali GPS zariadeniami. V rámci exkurzie sa žiaci dozvedeli o dôležitosti a ochrane tejto vzácnej lokality.

Štúrovo pero - vyhodnotenie
Štúrovo pero 2016 V dňoch 22. a 23. apríla 2016 sa uskutočnilo vyhodnotenie 21. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2016 v rámci XXX. ročníka Štúrovho Zvolena. Súťaž podporuje a rozvíja novinárske nadanie študentov stredných a vysokých škôl. Umožňuje im prezentovať školské časopisy a novinárske príspevky, napomáha k rozširovaniu poznatkov súťažiacich o žurnalistike a žurnalistických žánroch. Súťaž má medzi študentmi veľkú popularitu, aj v tomto roku sa na jej vyhodnotení zúčastnilo okolo 230 študentov a hostí. Medzi nimi boli aj naši študenti v zložení: A. Halák (1.A), Eva Némethová (KB), Bibiána Barčáková (TA) a Simona Dolinská (TA). V rámci programu sa uskutočnili aj tradičné rozhovory o písanej žurnalistike, tlačové besedy s osobnosťami novinárskeho sveta a spoločenského života. Hosťami boli Matthias Settele, generálny riaditeľ TV Markíza; major Ing. Martin Farkaš, príslušník Ozbrojených síl SR; Ing. Andrej Bán, fotoreportér; Ing. Vladimír Maňka, poslanec Európskeho parlamentu a ďalší hostia. Vyhlasovateľmi súťaže sú Banskobystrický samosprávny kraj - KKĽŠ Zvolen, Televízia Markíza - Nadácia televízie Markíza a Nadácia Slovenskej sporiteľne.

Kvinta v kostole
Trieda Kvinta A spolu s triedou ôsmej A navštívili kostol Blumentál . Po poradí : 1. Fadrusov Kríž 2. Vzácny obraz Matky dobrej rady 3. Pohľad na kostol z chorusu 4. Zvon vo veži 5. Zanedbaná vytrína vo veži 6. Pohľad na organ z prízemia kostola

Štúrovo pero
22. a 23. 4. 2016 sa naši mladí redaktori v zložení: A. Halák (1.A), Eva Némethová (KB), Bibiána Barčáková (TA) a Simona Dolinská (TA) zúčastnia vyhodnotenia celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2016. Súťaž sa každoročne koná v priestoroch Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene. Vyhodnotenie bude spojené so seminármi o žurnalistike, ktoré povedú vysokoškolskí pedagógovia žurnalistiky a renomovaní publicisti. Tradíciou sú aj tlačové besedy s významnými novinármi a politikmi. Prajeme veľa úspechov! ˘

Enviromentálna exkurzia
Citizen Science V pondelok 18.4.2016 sa žiaci Tercie A (prihlasení účastníci) zúčastnia environmentálnej exkurzie s názvom Citizen Science. V rámci tohto programu si žiaci vyskúšajú terénny výskum pod vedením anglického lektora z organizácie DAPHNE. Zraz: 8.20 vo vestibule školy Návrat: cca 13.20 späť do školy Treba si zobrať športovú obuv, športové oblečenie, pitie, desiatu, 2x lístok na MHD (60-minútový) a pero.

Branné cvičenie
Cvičenie v prírode OČAP Triedy: 8 ročné gymn., bilingválne gymnázium Zodpovedný vedúci: Matúš Vasiľ Miesto a čas stretnutia: štvrtok 31.03.2016, pri škole o 9:00 Aktivity pre študentov: ľahká prechádzka, turistika – dĺžka trvania cca 3 hod. Ľahká prechádzka na Kamzík (vzdialenosť škola – Kamzík 4 km, čas 1:15 hod). Ukončenie: rozchod cca 12:00 - 12:30 hod Aktivity pre triednych: Informujte prosím Vašich žiakov, aby prispôsobili oblečenie počasiu. V prípade nepriaznivého počasia zobrať niečo teple a nepremokavé.

Hodina Zeme
Aj tento rok sa naša škola zapája do kampane Hodina Zeme, o ktorej už niekoľko rokov zvykneme informovať našich študentov. Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou kampaňou WWF (World Wide Fund for Nature) zameranou na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien a na Slovensku sa uskutoční už po siedmykrát. Zhasnutím svetla na 60 minút vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty a vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás. Tohtoročná Hodina Zeme sa koná v sobotu, 19. marca 2016 od 20:30 do 21:30. Do tohto projektu sa zapájajú mestá a obce, firmy a organizácie, školy i verejnosť nielen zo Slovenska, ale aj z ďalších 171 krajín sveta. A budeme radi, ak sa pridáte aj vy.

Hviezdoslavov Kubín
Školské kolo 62. ročníka súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo piatok 29.2.2016 v priestoroch ZŠ Česká. Účasť bola naozaj veľká. Spolu 24 študentov zo ZŠ Česká a osemročného gymnázia súťažilo v troch kategóriách. Porota to nemala ľahké, no rozhodla, že do okresného kola postupujú: Martina Mintálová (4.A), Yasmin Vavrová (3.A), Hannah Struhárová (5.A), Emily Rebecca Italy (5.A), Laura Krajčovičová (KB) a Miroslava Hargašová (7.A). Všetkým súťažiacim chceme poďakovať za účasť a odhodlanie. Víťazom blahoželáme a želáme úspešnú reprezentáciu školy v okresnom kole.

Klub Matematikov
Zaujíma Ta matematika? Chceš sa viac dozvedieť o príkladoch z olympiád, pytagoriád,......? Si žiakom 4.,5.,6.,7.,8 roč ZŠ alebo 1., 2. roč.biling.gymnázia a zaujali sme Ťa? Pošli pls mailík do 1.3 2016 svojej triednej :-). Tešíme sa na Teba:-)

Anglická olympiáda - okresné kolo (výsledky)
V Okresnom kole OAJ v kategórii 2C2 (anglofónni) reprezentovala nás Italy Linda (I.A), ktorá zvíťazila, obsadila vo svojej kategórii 1.miesto a postupuje do krajského kola. Úspešná bola aj Krajčovičová Laura (Kvarta B), ktorá v kategórii 1A obsadila 3. miesto.

Geografická olympiáda - výsledky
V decembri sa u nás na škole konalo školské kolo Geografickej olympiády. Školského kola sa zúčastnili žiaci základnej školy a 8-ročného gymnázia. Spolu súťažilo 30 žiakov, z ktorých 21 bolo úspešných riešiteľov. V troch hlavných kategóriach postupuje do ďalšieho kola 9 žiakov. Výsledky a zoznam postupujúcich si môžete pozrieť tu

Festival vody
V pondelok 14.12.2015 sa naši žiaci z Tercie A zúčastnili finále súťaže Festival vody. Našu školu vo finále zastupovali dva tímy. Tím 1 v zložení Barčáková, Hosmaj a Vaľková (na fotografii) sa zaoberal čistením vody v projekte s názvom “Voda prameň života”. Druhý tím, v zložení Pancáková, Polláková a Gajdárová sa venoval mokradiam v projekte s názvom Ochrana mokradí na Slovensku. Súťaže organizovanej programom Modrá škola a Bratislavským vodárenským múzeom sa zúčastnili tímy z celého Slovenska. Naši žiaci sa nakoniec v tvrdej konkurencii neumiestnili ani na jednom z prvých troch miest, napriek tomu si ale zo súťaže odniesli veľa inšpirácie a skúseností. Žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy

Školské kolo OAJ
V dňoch 10.12. – 11.12.2015 sa konalo školské kolo OAJ. Gratulujeme účastníkom k ich dosiahnutým výsledkom a želáme veľa šťastia žiakom postupujúcim do OK OAJ a KK OAJ!!! Kategória 1A (5.A, 7.A, 7.C ZŠ) Janegová Laura 5.A Mitáková Nina 7.C Račaková Nina 5.A Kategória 1B (Tercia, Kvarta, 8.A ZŠ) Krajčovičová Laura Kvarta B Kučerák Ondrej 8.A Lužová Monika Kvarta B Kategória 1C (anglofónni) Dew Fabian 8.A Gavlak Sophia 8.A Gavlak Michelle 8.A Kategória 2A (Kvinta) Bauer Simon Christopher Sookyová Žofia Kategória 2C1 (Bilingválne triedy) Mackovičová Nina IV.B Kahajová Simona IV.B Mačák Jozef IV.A Kategória 2C2 (anglofónni) Italy Linda I.A Austenová Alexandra IV.A/Amal Al Faresová II.B Cullen Alex I.D

Exurzia Rakúsko
Dňa 9.12.2016 sa triedy Kvarty A, Kvarty B a siedmej A zúčastnili fyzikálno-technickej exkurzie vo veternom parku v Prellenkirchene a v čokoládovni v Auswirth v Kittsee. Najväčší zážitok sme mali zo vstupu do veterného mlyna. Exkurzia splnila svoj cieľ, nabrali sme veľa nových informácií.

Festival vody
Festival vody 2015 V tomto školskom roku sa žiaci z Tercie A triedy zapojili do súťaže Festival vody, zameranej na rozvoj vedomostí a znalosti o pitnej vode – jej výrobe, distribúcii, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody pre človeka a v prírode. Naši žiaci sa tento rok zaradili medzi úspešných riešiteľov projektov, ktorí postúpili do finále, ktoré sa uskutoční vo Vodárenskom múzeu BVS, v pondelok 14. decembra 2015. Riešitelia projektov: Tím 1: Bibiana Barčáková, Christopher Hosmaj a Michaela Vaľková (Tercia A) Tím 2: Petra Pancáková, Dominika Gajdárová a Linda Polláková (Tercia A) Našim žiakom gratulujeme a držíme prsty vo finále.

ŠKO zo slovenského jazyka a literatúry
Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry Povedali by ste si, že to bolo klasické novembrové dopoludnie... Nebolo, na Českej sa súťažilo! 11. novembra sme školským kolom odštartovali 8. ročník OSJL. Súťažilo sa v kategórii C. Účastníkmi boli v žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ, tercie A a kvarty A, B osemročného gymnázia. Naši odvážni študenti podstúpili naozaj ťažkú skúšku. Olympiáda pozostávala z troch častí. V prvej časti sme žiakov potrápili čitateľskou gramotnosťou a vedomosťami z gramatiky. Druhá časť pozostávala z transformácie textu. Záverečná časť bola ústna, žiaci si mali pripraviť krátky prejav a následne ho prezentovať pred porotou. Úloha to bola naozaj neľahká, no žiaci aj napriek počiatočnému stresu zvládli túto časť excelentne. Napriek tomu, že všetci boli naozaj šikovní, ako to už býva, porota mohla udeliť len tri miesta. Kategória C 1. miesto: Gabriela Šášovová, TA 2. miesto: Laura Krajčovičová, KB a Marek Weinštuk, KB 3. miesto: Bibiána Barčáková, TA a Linda Polláková, TA Gratulujeme a za účasť ďakujeme všetkým.

Pisqworky
Dňa 13.11.2015 sa naši žiaci zúčastnili oblastného kola súťaže PišqWorky, ktoré sa konalo na Súkromnom gymnáziu Mercury. Osemročné gymnázium Česká reprezentovali: Radoslav Fratrič (KA), Adam Novysedlák (KA), Michaela Valíková (TA), Linda Polláková (TA) a Christopher Hosmaj (TA). Za tím Gymnázium Česká bojovali: Kristína Gáliková (1.A), Linda Italy (1.A), Viktor Trandžík (1.C), Yan Jie (1.C) a Vivien Švecová (1.D).

DOD FU SAV
Exkurzia: Deň otvorených dverí na FU SAV (Fyzikálny ústav Slovenskej akadémii vied) Dátum: Streda 11.11.2015 Čas: 9:30-14:00 Miesto: Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava Účastníci: Kvinta A, vybraní študenti z gymnázia Česká, (ak sa potvrdí) študenti z Základnej školy Devín. Počet účastníkov: 16 (20 s Devínom) Program: Stretnutie v areály súkromného gymnázia Česká o 8:30 odkiaľ cez MHD pôjdeme busom na zastávku Patrónka a odtiaľ na areál SAV na Patrónke, kde bude prebiehať program pripravený na deň otvorených dverí pre študentov rôznych ročníkov. Exkurzia bude ukončená návratom na budovu gymnázia na mieste začiatku.

Titanic
Študenti Kvarty A a B sa zúčastnili výstavy Titanic.

PišQworky

Dňa 12. 10. 2015 sa na našej škole uskutoční školské kolo majstrovstiev v piškvorkách. Najlepší hráči postúpia do regionálneho kola, ktoré bude 13. 11. 2015 na Súkromnom gymnáziu Mercury. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. učiteľky Kulhánkovej. Informácie o súťaži: http://www.pisqworky.cz

Jesenný Matboj
Študenti piateho a ôsmeho ročníka našej Základnej školy v Devíne a tretej a štvrtej triedy našeho Osemročného gymnázia na Českej ulici sa zúčastnia BRATISLAVSKÉHO JESENNÉHO MATHBOJA 2015. Táto súťaž má už pomerne dlhú tradíciu a bude sa konať v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave v Mynskej doline. Študenti môžu získať zaujímavé ceny, takže im držte palce!

Súkromné bilingválne gymnázium
Súkromná základná škola
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát Česká
+421 2 444 50 496 - sekretariát Česká
+421 904 97 96 81 - sekretariát Česká
+421 911 84 88 89 - sekretariát, Kremeľská 2, Devín
+421 911 84 88 89 - riaditeľka základnej školy
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy
E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk

Súkromná materská škola
ROZPRÁVKOVO
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát
+421 2 444 50 496 - sekretariát
+421 904 97 96 81 - sekretariát
+421 911 848 884 - mobil MŠ
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy

E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk