AKTUALITY 8-ROČNÉ ŠTÚDIUM


Odovzdávanie maturitných vysvedčení!
Pred desiatou hodinou sa začali v priestoroch školy Súkromného gymnázia schádzať tohtoroční absolventi, vysmiati, pekne oblečení, pripravení na prijatie všetkých potrebných dokumentov, ktoré im aj oficiálne potvrdia, že maturitu majú uč úspešne za sebou. Nesmelo sa všetci premiestnili do telocvične, kde ich okrem triednych učiteliek čakala aj naša pani riaditeľka, PaedDr. Martina Danišová, so zriaďovateľom školy, pánom Ladislavom Kordošom. Ako prvá prevzala slovo p. riaditeľka, ktorá všetkým absolventom popriala veľa šťastia v budúcom štúdiu a čivote. Aby šírili dobré meno sebe, a tým aj našej škole. Aby žiaci spomínali na naše gymnázium v dobrom, a aby sa kedykoľvek vrátili a dali vedieť, ako sa im vodí. Všetky tri triedne učiteľky motivovali svojich uč bývalých študentov k ľudskosti. Poďakovali za všetky spoločne prežité situácie, požiadali ich, aby v dobrom spomínali na učiteľov, ktorí sa ich trpezlivo snažili vyučovať a vychovávať, aby nezabudli na to, že všetci tvorili renomé našej školy. Po príhovoroch si žiaci prevzali od pani riaditeľky pamätné mince a od triednych učiteliek získali svoj dôlečitý doklad – svedectvo ukončenia štúdia, maturitné vysvedčenie. Absolventi, ostaňte spokojní, zdravo drzí, plní múdrosti a večne mladí! A je to!

IT fitness test
IT FITNESS Test, čiže testovanie IT zručností študentov stredných a vysokých škôl, vznikol ako súčasť iniciatívy Európskej komisie označovanej ako Týždeň digitálnych zručností – eSkills Week. Cieľom testovania je zistiť úroveň základných IT zručností a schopnosti ich efektívneho využitia pri štúdiu, v práci i v kačdodennom živote predovšetkým u hlavnej cieľovej skupiny - mladých ľudí, študentov stredných a vysokých škôl, ale aj zamestnancov malých a stredných podnikov a širokej verejnosti. Novinkou pre rok 2014 je špeciálny test určený pre základné školy. Ten vznikol na základe dopytu z minulých rokov, ako aj na základe potreby podchytiť najmladšie talenty čím skôr. V priebehu mája až júla 2014 bude na stránke www.eskills.sk pre záujemcov dostupný on-line test, prostredníctvom ktorého si môču overiť úroveň svojich IT zručností. Snahou je, aby sa do procesu testovania zapojila čo najväčšia skupina respondentov a boli tak získane relevantné informácie o úrovni IT zručností na Slovensku. Tento rok bude testovanie spustené od 13. mája do 31. júla a obsahuje aj špeciálnu verziu IT FITNESS Testu pre čiakov základných škôl. Naša škola sa zapája do testovania od samotného počiatku, t.j. uč 4. krát a inak tomu nebude ani tento rok. študenti bilingválneho a teraz už aj osemročného gymnázia a žiaci 2. stupňa základnej školy budú mať počas hodín informatiky močnosť otestovať svoje zručnosti pri práci s balíkom Office a vyhľadávaní údajov na Internete a taktiež svoje vedomosti o počítačovom hardvéri. Veríme, če aj vďaka našim žiakom, budú celoslovenské výsledky opäť o niečo lepšie! Ak máte chuť si svoje zručnosti vyskúšať tiež, stačí vám registrovať sa na stránke www.eskills.sk pomocou vášho e-mailu a vyhradiť si asi hodinku voľného času.

návšteva z JAR
Dňa 23.6. 2014 navštívia našu školu čiaci z Juhoafrickej republiky spolu so svojimi pedagógmi. Počas krátkej doby, ktorú u nás strávia, budú mať čiaci našej školy spoznať krajinu ich pôvodu prostredníctvom krátkej prezentácie. Aj my im predstavíme našu krajinu, zaujímavosti o nej a sprístupníme im aj naše tradície a kultúru. Bude čas aj na otázky a odpovede, aj na neformálne rozhovory s rovesníkmi a ich učiteľmi. Stretnutie je naplánované okolo 11.00 hodiny v triedach na hornom poschodí. Prinesieme aj krátku reportáž na stránkach našej školy. Vyhodnotenie akcie: Vedeli ste, če Juhoafrická republika je 25 krát väčšia ako Slovensko a jej obyvatelia okrem angličtiny používajú ďalších 11 pôvodných jazykov? Niektoré z nich sú si podobné, no mnohé sú natoľko odlišné, če obyvatelia jednej krajiny si navzájom nerozumejú. Toto všetko a ešte oveľa viac sme sa mohli dozvedieť na stretnutí s 15 študentami St. Joseph's Marist College, ktorí v rámci svojho pobytu v Európe navštívili našu školu v sprievode svojho riaditeľa p. Grova a rodičov niektorých detí, medzi ktorými bola aj členka parlamentu Juhoafrickej republiky. Aj keď u nás strávili len niekoľko hodín, na spoločnej prezentácií sme sa mohli dozvedieť veľa o histórií JAR (napríklad, če politika striktnej segregácie rás skončila až v roku 1994), o jej ekonomických a spoločenských problémoch a výzvach, o nerastnom bohatstve a turizme, ale aj o školskom systéme, čo našich študentov zaujalo asi najviac. 85% škôl v tejto krajine je štátnych, no je raritou vidieť v jednej triede aj 55 čiakov. V súkromných školách je to maximálne 25. V obidvoch typoch škôl čiaci nosia uniformy, na ktoré sú hrdí. škola v Juhoafrickej republike je celodenná, s vyučovaním do 15:00 a do 17:00 sa čiaci povinne venujú buď športu (futbal, rugby, netball, plávanie) alebo hre na hudobný nástroj, prípadne účinkujú v dramatickom súbore. Vyučovanie je od 3. ročníka v anglickom jazyku, ktorý je aj úradným jazykom krajiny. Ms Nomfundo Sonjica, členka parlamentu nám predstavila ako funguje ich najvyšší zákonodarný orgán, predstavila medzinárodnú spoluprácu svojej krajiny s ambasádami na celom svete. Keďže pre všetkých hostí to bola prvá návšteva v Európe, predstavili sme im našu krajinu v krátkej prezentácii. Jakub Škultéty, čiak III.C triedy všetkých prekvapil svojimi schopnosťami prezentovať Slovensko plynulou, bezchybnou angličtinou. Po záverečnom, neformálnom rozhovore medzi študentami sme návštevu pozvali na chutný obed v našej školskej jedálni. Tento deň zostane nadlho v našej pamäti a dúfame, že ostaneme v kontakte.

spätná väzba od detí z 8-ročného gymnázia
Triedne učiteľky sa pýtali detí na triednických hodinách: Na našej škole sa mi páči, lebo ... - sú tu interaktívne tabule - nové okná, lebo už tu nie je v zime zima a v lete teplo - sú tu dobrí učitelia - máme milé pani učiteľky - že máme nové okná, rolety a záchody na 1. poschodí - učitelia vedia urobiť hodiny srandovnejšie - učíme sa po anglicky, sú tu mladší učitelia a viac nám rozumejú - je veľmi pekný výhľad z okna a prostredie Cítil/a by som sa tu príjemnejšie, keby... - v jedálni varili lepšie - sme niekedy mali riaditeľské voľno a milšie kuchárky - mi automat nebral peniaze Keby som bol/a pani riaditeľkou... - urobila by som nové ihrisko - premaľovala by som školu, aby aj zvonku vyzerala lepšie - dávala by som riaditeľské voľná - opravil by som chlapčenské záchody - opravil by som ihrisko - opravil by som chlapčenské záchody na 3. poschodí - urobila by som školský rozhlas - kúpila by som výťah - najal by som ďalšiu upratovačku - nechala by som to takto, ale zmenila by som jedáleň - opravil by som biologickú učebňu

súťaž mladý Európan
V piatok 11.4.2014 sa žiaci z našej školy po prvýkrát zúčastnili súťaže Mladý Európan, ktorú organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Aktuálne prebehol deviaty ročník súťaže s hlavnou témou 10. výročie členstva Slovenskej republiky v Európskej Únii. Samotná súťaž bola zameraná na vedomostné otázky o Európskej Únii, ako aj o samotnom európskom kontinente a preverila vedomosti žiakov z geografie, dejepisu ako aj náuky o spoločnosti. Súťaž sa skladala z viacerých častí, vedomostný test vystriedalo skladanie puzzle s európskou tematikou a končila interaktívnou vedomostnou hrou na štýl súťaže Riskuj. Našu školu reprezentoval tím žiakov z 3.B v zložení Michal Smažák, Jozef Michalovič a Tomáš Horeličan. Nášmu tímu sa podarilo vyhrať jednu z kategórií, avšak do finále medzi tri najlepšie tímy sme sa nedostali. Aj keď naši žiaci nevyhrali, ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy a veríme, že si zo súťaže odniesli pekné zážitky a nové skúsenosti. Mgr. Martin Sabo

Súkromné bilingválne gymnázium
Súkromná základná škola
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát Česká
+421 2 444 50 496 - sekretariát Česká
+421 904 97 96 81 - sekretariát Česká
+421 911 84 88 89 - sekretariát, Kremeľská 2, Devín
+421 911 84 88 89 - riaditeľka základnej školy
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy
E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk

Súkromná materská škola
ROZPRÁVKOVO
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát
+421 2 444 50 496 - sekretariát
+421 904 97 96 81 - sekretariát
+421 911 848 884 - mobil MŠ
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy

E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk