AKTUALITY 8-ROČNÉ ŠTÚDIUM


Vo štvrtok 5. apríla 2018 sa 3 žiaci septimy A zúčastnili krajského kola Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR. Žofia Soókyová, Ali Hussein a Richard Ivantyšyn našu školu úspešne reprezentovali v riešení širokého okruhu otázok na tému Československo v rokoch 1968 až 1977 a obsadili pekné 8. miesto. Blahoželáme.

Dňa 8.12.2017 sa uskutoční Olympiáda ľudských práv, ktorej sa zúčastnia vybraní žiaci z 3.,4. a 5. ročníka bilingválneho gymnázia a vybraní žiaci osemročného gymnázia.

Školské kolo z olympiády AJ
V dňoch 16.11.2017. a 24.11. 2017 prebehlo na bilingválnom a osemročnom gymnáziu školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v troch kategóriách. Všetkým víťazom blahoželáme a držíme palce v obvodnom a krajskom kole.

Kategória 2C1
1. miesto Ondrej Kučerák, II.A
2. miesto Ivan Chodák, II.B
3. miesto Laura Matúšek IV.C

Kategória 2C2 (anglofónni)
1. miesto Alex Petranin, II.A

Kategória 2A
1. miesto Laura Krajčovičová, Sexta B
2. miesto Branislav Piterka, Sexta B

Kategória 2B
1. miesto Soókyová Žofia, Septima A
2. miesto Simon Bauer, Septima A

V piatok 10.11.2017 sa trieda sexta B našej školy zúčastní na zbierke Hodina deťom určenej na pomoc deťom Slovenska. Zbierať príspevky budeme v budove Súkromného gymnázia na Českej 10, na Hodžovom námestí a v okolí športovej haly Pasienky na Bajkalskej ulici.

Súkromné bilingválne gymnázium
Súkromná základná škola
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát Česká
+421 2 444 50 496 - sekretariát Česká
+421 904 97 96 81 - sekretariát Česká
+421 911 84 88 89 - sekretariát, Kremeľská 2, Devín
+421 911 84 88 89 - riaditeľka základnej školy
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy
E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk

Súkromná materská škola
ROZPRÁVKOVO
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát
+421 2 444 50 496 - sekretariát
+421 904 97 96 81 - sekretariát
+421 911 848 884 - mobil MŠ
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy

E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk