AKTUALITY 5-ROČNÉ BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM


Exkurzia do Paríža
Žiaci našej školy sa zúčastnia odborno - poznávacej exkurzie do Paríža v termíne od 22.mája do 26.mája 2017. Cieľom exkurzie je spoznanie histórie, umenia a vedy v Paríži. Program je veľmi bohatý a fyzicky náročný. Počas cesty do Paríža navštívime v Mníchove najvačšie technické múzeum v Európe . Po návrate sa radi podelíme so svojími zážitkami účastníci exkurzie a pedagogický dozor Mgr.Monika Gibová a RNDr.Veronika Černá

Poďakovanie za účasť na súťaži Mladý Európan 2017
Vážená pani riaditeľka Danišová, Dovoľte nám, aby sme sa vám touto cestou srdečne poďakovali za účasť vašich študentov, pod vedením p. Martina Saba, na regionálnom kole súťaže Mladý Európan 2017, ktoré sa uskutočnilo 5.4.2017 v Bratislave! Oceňujeme záujem vašich študentov a podporu vašich pedagógov, tentokrát sme mali to potešenie spolupracovať s p. Sabom, v rozvíjaní vedomostí a povedomia o EÚ. Sme nesmierne radi, že záujem o EÚ na školách stúpa, čo je dôkazom toho, že Európska únia je medzi študentmi živou témou. Je nám veľkým potešením, že sa na vašej škole dlhodobo angažujete v oblasti rozvoja európskej dimenzie vo vzdelávacom procese. Súťaž Mladý Európan poskytuje príležitosť na hlbšie spoznávanie histórie, geografie, osobností, hodnôt, politík, ako i významných miest Európskej únie. Dúfame, že mladí ľudia aj touto cestou lepšie spoznajú to, čo nám prináša členstvo v EÚ, aké nám z toho plynú výhody a ako ich môžu naplno využívať. Rovnako nás veľmi teší, že máte na škole pedagógov, ktorí sa zaujímajú o problematiku Európskej únie a vedú k tomu aj svojich študentov. V súčasnej dobe je nesmierne dôležité viesť mladých ľudí k tomu, aby sa zaujímali nielen o dianie doma, ale i vo svojom širšom okolí a aby sa vnímali aj ako občania EÚ, teda ako plnohodnotní obyvatelia mnohonárodnej a multikultúrnej, no predsa zjednotenej Európy. Prajeme Súkromnému gymnáziu- Česká v Bratislave, vašim pedagógom a študentom ešte veľa energie a úspechov v ďalšom pôsobení! S pozdravom a želaním príjemného dňa, Daniela Lieskovanová Representation of the European Commission in Slovakia Palisády 29, 811 06 Bratislava , Slovakia

Zimná kalogatia
Dňa 14.-15.marca 2017 sa naši lyžiari zúčastnili Zimnej kalokagatie na Štrbskom plese. Nikola Fričová obsadila v slalome a obrovskom slalome pekné 5. miesto a Šimon Lipták nás všetkých príjemne prekvapil a získal dva cenné kovy, 1.a 2. miesto. Gratulujeme.

Mladý Európan 2017
Aj tento rok sa naši gymnazisti zúčastnili vedomostnej súťaže Mladý Európan. Išlo už o našu štvrtú účasť za posledné roky na tejto zaujímavej súťaži. V súťaži mali naši žiaci možnosť otestovať vedomosti z geografie, dejepisu či občianskej náuky. Napriek tomu, že sme nevyhrali, účasť na súťaži považujeme za veľmi cennú skúsenosť a tešíme sa opäť na ďalší ročník. Našu školu reprezentoval tím vybraných žiakov z III.C, a to Nina Kovácsová, Clara Albertina Začková a Tomáš Homola.

Stockholm
In November we, students of 5.C, have attended a session of the European Youth Parliament in Stockholm, Sweden. The event took place from the 11th of November until the 13th. The purpose of this event was to educate young, ambitious individuals about the world of european politics. The EYP is a simulation of how the actual european parliament works, while dealing with real-life problematics. We have been divided into various committees, depending on our interest. Each one of our committees had its two chairpersons, who helped us formulate our statement and encourage us to present and sculp our opinions regarding the given problem. The session was composed of 3 parts : Team building, committee work, and the General Assembly. During team building, we played numerous games encouraging teamwork and getting to know our team. Committee work is a part of the session, where you and your fellow committee members put your heads together in order to find the solution to the given problem. It then all comes down to the General Assembly. The GA is a simulation of a political debate. Each committee gets the stage to present what they have worked on the last couple of days. The committee then gets ridiculed by the others and gets many questions regarding their topic. Then it is up to them to support their statement and to provide answers to the given questions in a way, in which they try to make everyone agree. After several rounds of debate, it’s time to vote. Every single delegate expresses whether they agree or not. If the positive votes prevail over the negative, the resolution will pass. However, if the negative votes prevail, the resolution will be denied. Attending this event truly opened our eyes to the current problems of the European Union. We learned a great deal of new information about how politics work and made a lot of foreign friends who educated us about their cultures and opinions. This session helped us improve our skills in presenting our views to an audience, and also boosted our English speaking abilities. We are truly grateful for having the privilege to attend such an event, and we hope to attend more in the near future.

Školské kolo olympiády z AJ
Školské kolo z olympiády AJ V dňa 24.11. 2017 prebehlo na bilingválnom gymnáziu školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v troch kategóriách. Všetkým víťazom blahoželáme a držíme palce v obvodnom a krajskom kole. Kategória 2C1 1. miesto Linda Szeiffová, 2.D 2. miesto Nina Jašková, 4.B 3. miesto Ivan Chodák, 1.B Kategória 2C2 (anglofónni) 1. miesto Linda Italy, 2.A 2. miesto Fabian Dew, 1.A Kategória 2A 1. miesto Laura Krajčovičová, KviB Školské kolo z olympiády NEJ V dňoch 14.-16.11. 2017 prebehlo na základnej škole v Devíne a na bilingválnom gymnáziu školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Všetkým víťazom blahoželáme a držíme palce v obvodnom a krajskom kole. Kategória 1B 1. miesto Kamila Hanicová, 8.B 2. miesto Natália Hanušová, 8.B 3. miesto Nina Šešerová, 8.B Kategória 2A 1. miesto Lucia Laura Bebjaková, 1.D 2. miesto Alex Peter, 1.B 3. miesto Samuel Šrank, 1.D Kategória 2B 1. miesto Ján Grauzel, 5.B 2. miesto Andrej Hyža, 5.A 3. miesto Laura Korčeková, 5.A Kategória 2C (germanofónni) 1. miesto Linda Szeiffová, 2.D 2. miesto Fabian Matušek, 1.D 3. miesto Jakub Ružovič, 4.A

Výsledky debatnéhé klubu
14 - 15.10.2016 sa členovia nášho debatného klubu zúčastnili 1. západoslovenského regionálneho turnaja Slovenskej debatnej ligy. Turnaja sa celkovo zúčastnili dva tímy z našej školy. Tím Česká 1 zložený z Jozefa Mačáka, Andreja Čierneho a Adama Bystrana. Tím Česká 2 zložený z Petra Majerčíka a Tomáša Sakala. Obom tímom sa podarilo vyhrať dve debaty zo štyroch, čo je celkom obstojný výsledok.

Vedecká cukráreň
Dňa 11.10.2016 sa žiaci 2.D zúčastnili Vedeckej cukrárne v CVTI, kde bola beseda na tému Biologická ochrana rastlín pod vedením doc. Ing. Vladimíra Farkaša, DrSc. (Chemický ústav SAV). Naša študentka, Vivien Švecová získala ocenenie za najlepšiu otázku, srdečne blahoželáme.

Daniel Hevier v 1.D
Dňa 13.10.2016 k nám zavítal pán spisovateľ Daniel Hevier. V role učiteľa sa zoznámil so žiakmi 1.D. Študenti zažili na jeho hodine dlhú cestu zo Slovenska do Grécka, putovali z 21. storočia až do antiky, vžili sa do situácie nevidiacich, hľadali odlišnosti medzi Homerom Simpsonom a Homérom, dokonca si s pánom Hevierom spoločne zarecitovali verše z Homérových eposov. Zaujímavou časťou hodiny bolo prepojenie s učivom matematiky v praxi – žiaci mali odhadnúť, koľko spolu vážia knihy Iliada a Odysea. Pán spisovateľ si hneď získal dôveru žiakov a aj sa pred nimi priznal, že on sám Homérove eposy nečítal a vraj nepozná nikoho, kto by ich bol prečítal oba. Ďakujeme za nevšednú hodinu, zanechala v nás pekné

Ekonomické prednášky
Dňa 7.10. 2016 sa konali dve ekonomické prednášky pre maturujúce ročníky pod vedením Ing.Iva Sillera. Prvá prednáška bola zameraná na oboznámenie sa s pravidlami hry o finančnej gramotnosti. Školitel p. Pavlík na videu demonštroval užitočnosť hry v reálnej praxi. Hra bola zameraná na reálny život hospodárenia s financiami ako založenie živnosti, poskytnutie uverov bankou a pod. Žiaci si pomerne rýchlo osvojili pravidlá hry a hra ich veľmi zaujala. Druhá prednáška bola zameraná na Cashflow quadrant (rozlíšenie toku peňazí pri SZCO, zamestancovi, investorovi a majiteľovi firmy). Študenti dostali informácie o formách podnikania, výhodnosti a rizikách podnikania a rôznych možnostiach narábania s financiami. Študenti kládli otázky a prednáška ich zaujala. Viedol ju pán Dvorský, ktorý prednášal na našej škole aj minulý rok. Tento rok bola vsak prednáška na vyššej úrovni.

Biela Pastelka
Dňa 23.9.2016 prebehla verejná zbierka BIELA PASTELKA, organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Žiaci 2.D ako dobrovoľníci vyzbierali v uliciach Bratislavy 506,01€.

Prednášky o finančnej gramostnosti
Dňa 7.10.2016 sa budú konať pre maturitné ročníky z Ekonomiky 2 prednášky. Jedna prednáška bude cez 4. a 5. hodinu zameraná na pravidlá zábavnej hry a finančnej gramotnosti. Druhá prednáška bude zameraná na informovanosť študentov a o finančnej gramotnosti a využívaní praktických ekonomických znalostí vo finančníctve.

Debatný klub - join us
Od začiatku školského roka je u nás na Českej debatný klub. Funkcia klubu pozostáva z rozvíjania kritického myslenia, argumentácie a prípravy na turnaje, kde si tieto zručnosti naši žiaci potom môžu vyskúšať v praxi a porovnať sa s inými debatérmi zo stredných škôl. V prípade, že máte záujem o debatu, kontaktujte Jozefa Mačáka z 5.A. http://sda.sk/

Info o debatnom seminári
7-11.9 sa Jozef Mačák ako vedúci nášho debatného klubu zúčastnil Trénerského semináru a Valného zhromaždenia Slovenskej Debatnej Asociácie. Tieto dve udalosti sa konali v rekreačnom centre v Podskali pri Považskej Bystrici. Naučil sa tam užitocné zručnosti, ktoré mu pomôžu pri vedení nášho debatného klubu a k lepšej príprave seba a našich debatérov na turnaje v tomto školskom roku. Semináre trvali zväčša hodinu a pol a boli zamerané na témy ako napr : Ako učiť argumentaciu, Príprava na turnaje atď. Na Valnom zhromaždeni videl a aj rozhodoval o tej komplikovanejšej časti vedenia SDA. Veríme, že tieto skúsenosti bude vedieť v školskom roku posunúť ďalej našim debatérom a posunúť úroveň nášho debatného klubu na vyššiu úroveň.

Prezentácia v škole
Dňa 23.9.2016 v piatok počas prestávky medzi treťou a štvrtou hodinou sa študenti maturitného ročníka bilingválneho gymnázia zúčastnia prezentácie informujúcej o štúdiu na vysokých školách pripravenej Slovenským inštitútom vzdelávania. Prezentácia by nemala zasiahnuť do priebehu vyučovania.

Súkromné bilingválne gymnázium
Súkromná základná škola
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát Česká
+421 2 444 50 496 - sekretariát Česká
+421 904 97 96 81 - sekretariát Česká
+421 911 84 88 89 - sekretariát, Kremeľská 2, Devín
+421 911 84 88 89 - riaditeľka základnej školy
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy
E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk

Súkromná materská škola
ROZPRÁVKOVO
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát
+421 2 444 50 496 - sekretariát
+421 904 97 96 81 - sekretariát
+421 911 848 884 - mobil MŠ
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy

E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk