AKTUALITY 5-ROČNÉ BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM


Aj tento rok sa naši gymnazisti zúčastnili vedomostnej súťaže Mladý Európan. Išlo už o našu piatu účasť za posledné roky. V súťaži si mali možnosť žiaci otestovať vedomosti z geografie, dejepisu či občianskej náuky. Naši žiaci síce nepostúpili, ale úspešne reprezentovali našu školu – nakoniec skončili na výbornom piatom mieste. Naše gymnázium zastupoval tím vybraných žiakov z III.B a III.D a to Matúš Turaz, Theodor Petruna a Adam Lisý.

Po dvoch rokoch sme znovu okúsili atmosféru plnú cieľavedomých mladých žurnalistov. A boli sme očarené. Dlhé rozhovory sme viedli najmä s Pavlom Vitkom a Patrikom Hermanom, ktorí nám hovorili o tom, ako má vyzerať naozaj dobrý školský časopis. Naučili sme sa, ako správne písať nadpisy, ako fotiť, ale najmä – o čom určite písať a o čom písať netreba. Organizátori si pre nás pripravili aj niekoľko prekvapení. Tým najväčším bol jednoznačne príchod nášho pána prezidenta Andreja Kisku. Po počiatočných úsmevoch však prišli aj vážne slová. O stave spoločnosti, o hrozbách reklamy , o odvahe. O tom, že môžeme spolu urobiť našu krajinu lepšou. Pre všetkých. Prišiel aj exminister kultúry Marek Maďarič. Rozprávali sme o aktuálnom stave v RTVS, ale aj o umení či komerčných médiách. Budúcich novinárov zaujímalo tiež to, prečo sa rozhodol odstúpiť. Potešila aj beseda s investigatívnymi novinármi Monikou Tódovou a Lukášom Milanom, ktorý momentálne čaká na verdikt súdu, či bude za svoj článok odsúdený. Dozvedeli sme sa, že už v minulosti museli menovaní žurnalisti znášať rôzne vyhrážky či slovné útoky. Nevenovali však tomu veľkú pozornosť. Až do chvíle tragickej smrti ich kolegu Jána Kuciaka. Táto udalosť ich však nezastrašila a naďalej pracujú, aby mohli odkrývať pravdu, ktorá chce byť nie vždy videná. Namotivovaní do písania sme aj my. A budeme robiť všetko pre to, aby bol nový Bilingvoš ešte lepší. Štúrovo pero 2018 svoj cieľ splnilo. Ďakujeme!

V dňoch 18.-19. apríla sa v Bratislave uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise , ktorého sa zučastnil aj náš dievčenský tím v zložení - Polyáková, Liptáková a Topľanská. Snažili sa zo všetkých síl dosiahnuť čo najlepší výsledok, čo sa im aj nakoniec podarilo a vybojovali veľmi pekné 6. miesto. Dievčatám gratulujeme.

Dňa 26.3. 2018 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo olympiády v nemeckom jazyku. Postup do tejto národnej súťaže získala vďaka svojmu prvenstvu v krajskom kole naša žiačka 1.B, Kamilka Hanicová.

Vyhodnotenie výsledkov sa konalo v Primaciálnom paláci za prítomnosti rakúskeho veľvyslanca pána Mag.Helfrieda Carla a odborného koordinátora z úradu pre zahraničné školstvo pána Christopha Henßena.

Kamilka sa stala úspešnou riešiteľkou a v silnej konkurencii 50-tich účastníkov získala trojtýždňové štipendium na univerzite v nemeckom meste Hameln. K jej obrovskému úspechu jej srdečne blahoželáme.

Odovzdanie RP konzultantovi do 28.3.2018 (1.pevná verzia + 1 elektronická verzia)

Gratulujeme Olesie Udodovej, III.B trieda, k 3. miestu v krajskom kole OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU (15.02.2018) v kategórii B3!!!

3.splátku vo výške 250e prosím priniesť na sekretariát školy (Česká 10) do 28.2.2018! (sumár platieb: 1.splátka 120e, 2.splátka 300e, 3.splátka 250e, suma total: 670e) Ďakujeme za spoluprácu

Prosíme študentov, ktorí sa prihlásili na exkurziu do Cernu, aby zaplatili doplatok najneskôr do 2.3.2018 u tajomníčky. Ďakujeme

Dňa 13.2. 2018 reprezentovala našu školu, v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku, naša žiačka 1.B Kamilka Hanicová. Umiestnila sa na krásnom 1. mieste a postupuje do celoštátneho kola. K jej obrovskému úspechu srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole.

Gratulujeme Laure Krajčovičovej, Sexta , kategória 2A a Alexovi Petraninovi, II.A, kategória 2C2 k 2. miestu v okresnom kole (17.01.2018) OAJ !

Dňa 29.1.2018 sa konala v našej škole prednáška o finančnej gramotnosti pod názvom „Finančná sloboda“. Zúčastnili sa jej študenti piateho ročníka, ktorí maturujú z ekonomiky. Prednášku viedol pán Dávid Jenčík z OVB Allfinanz Slovensko, a.s. . Pútavým spôsobom a formou hry vysvetloval možnosti a formy investovania úspor s ohľadom na ekonomické riziká. Prednáška obohatila maturitné témy z ekonomiky z oblasti ekonomického rastu, cenných papierov, akcíí a kurzových zmien. Bola prínosom pre praktický pohľad na hospodárenie a investovanie peňažných prostriedkov v ekonomike jednotlivca a rodiny. Ivo Šiller

V decembri 2017 získala naša učiteľka Sandra Viglášová, PhD. cenu Rady slovenských vedeckých spoločností pri Slovenskej akadémii vied (SAV) za jej prácu v oblasti popularizácie vedy a výskumu „Lienky Slovenska – Ladybirds of Slovakia“ https://www.facebook.com/lienkyslovenska/. Sandra Viglášová pred tým pracovala na Ústave ekológie lesa SAV, kde sa venovala inváznej lienke východnej a jej negatívnemu vplyvu naše domáce druhy lienok. V súčasnosti sa ale naplno venuje vyučovaniu biológie na našom bilingválnom gymnáziu.

Dňa 07. 12. 2017 sa na našej škole konal I. ročník školského kola Olympiády v španielskom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – kategória B a kategória C. Výhercom srdečne blahoželáme a držíme palce na krajskom kole.
1. miesto: Bölcsová Kristína
2. miesto: Miko Kristian
3. miesto: Horváthová Adriana

Tomáš Sakál, píšem ohľadom priebehu akcie, stretnutia stredných škôl so županom z minulého piatka (15.12.) . Celková akcia bola skôr zameraná na stredné školy a na aktivity ich študentských rád. V úvodnej časti mal prezentáciu Martin Kuštek (ktorý mal aj celkový priebeh akcie na starosti), o neustálom vývine nových technológií či už v robotike alebo gastronómií. V ďalšej časti niektoré školy ako GJH a Metodova mali pripravené prezentácie ako som už spomínal o aktivitách ktoré usporiadali učitelia a školská rada na ich školách. Veľa z týchto nápadov bolo celkom inšpiratívnych ako napríklad tematické dni, ktoré sú raz za mesiac a počas ktorých žiaci prídu do školy tematický oblečený (napr. košeľový deň). Ďalšie nápady boli ako napr. systém spätnej väzby učiteľom a púšťanie hudby v rozhlase počas prestávok medzi 2. a 3. hodinou. Zvyšok škôl iba povedal alebo zapísal či majú na škole jednotlivé veci ako program DOFE, hodnotenie učiteľov, klubovňu, krúžky, prezentácie od absolventov, časopis a program alebo aktivity organizované školskou radou. V tretej časti bol workshop Pre Stredoškolákov, to je aj meno skupiny ktorá ten workshop organizovala pôvodom zo CS Lewisa. Tento worksho p bol hlavne zameraný na otázku prečo ísť voliť do župnej rady a tímové cvičenie, kde sme mali navrhnúť jednu zmenu v určitom odbore(doprava, školstvo, ekológia, kultúra a šport). Vo štvrtej časti a to pizza so županom prišla pizza a pán župan Juraj Mrva, ktorého sme sa prostredníctvom aplikácie mohli pýtať otázky, najčastejšie pokladené otázky boli ohľadom dopravy. Nakoniec ako pán župan odišiel sme mali príležitosť sa zoznámiť s ostatnými školami, jednej študentom som navrhol pomoc so založením debatného klubu na ich skole a taktiež jeden študent z organizácie Students for liberty nám navrhol čí by sme nemali záujem o prednášku na našej škole z niekoľkých tém ako napríklad fiškálna politika a využitie financií štátu a kryptomeny. Celkovo si myslím, že to bolo prínosné aj pre rozvoj ale aj pre spoluprácu medzi ostatnými školami. A určite by som sa rád zúčastnil aj budúcich stretnutí.

Dňa 14.12.2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z francúzskeho jazyka v troch kategóriách.
Víťazi menovite:
1C: 1.miesto: Peter Bastien Sepeši
2.miesto: Alon Berezovsky
2A: 1.miesto: Viktória Kubičková
2.miesto: Sabina Lazarčíková
3.miesto: Natália Dudášová
2B: 1.miesto: Klaudia Klimentová
2.miesto: Juraj Hochel
Víťazi postupujú do krajského kola, všetkým zúčastneným srdečne gratulujeme.
Mgr.Katarína Gáboríková, Mgr.Svetlana Veselová

Dňa 12.12.2017 sa žiaci bilingválneho gymnázia zúčastnili okresného kola v basketbale. Aj napriek nevydareným prvým dvom zápasom a zraneniu jedného z hráčov, chlapci nestratili bojovného ducha a do posledného zápasu vložili všetky svoje sily, čo im prinieslo víťazstvo a krásne 3. miesto. Gratulujeme!

Dňa 8.12.2017 sa uskutočnila autorská prednáška Róberta Miklu pre druhý ročník bilingválneho gymnázia a sextu osemročného gymnázia s veľmi zaujímavou témou: alkoholová závislosť ako nemoc. Na základe vlastnej skúsenosti s alkoholickou závislosťou a zároveň absolvovaním programu liečiacich sa alkoholikov si pripravil autor interaktívnu formu tematického besedného stretnutia. Študenti sa mali možnosť aktívne zapájať a zostal čas aj na otázky a diskusiu. Ďakujeme za túto možnosť zúčastniť sa takéhoto projektu, určite je lepšia prevencia ako následné riešenie možných následkov.

5.12.2017 sme navštívili kaplnku Panny Márie s knižnicou.

Prípravný kurz z ANJ - p.Frank od 5.10.2017 do 31.3.2018 od 16.00-17.30
cena 150 Eur.

4.4.2018 o 9.00

Súkromné gymnázium 12.2.2018 o 9.00

Dňa 6.11.2017 sa konali voľby rodičov do rady školy pre gymnázium a základnú školu.
Členovia volebnej komisie:
RNDr. Karol Janíček
Mgr. Ján Gonda
Mgr. Matej Krchnák

Výsledky:
ZŠ:
1. Žaneta Ondriáš Čačaná (2.A) : 144 hlasov
2. Cvrkalová Vanda (5.C Devín) : 24 hlasov
3. Kubisová Janka (3.B Devín) : 18 hlasov
Neplatné: 2 hlasy
Spolu : 186 hlasov

Gymnázium:
1. Hana Flašková (5.A) : 83 hlasov
2. František Kollár (1.D) : 14 hlasov
3. Marián Lipták (3.C) : 6 hlasov
Neplatné: 0 hlasov
Spolu: 103 hlasov

Dňa 8.12.2017 sa uskutoční Olympiáda ľudských práv, ktorej sa zúčastnia vybraní žiaci z 3.,4. a 5. ročníka bilingválneho gymnázia a vybraní žiaci osemročného gymnázia.

Školské kolo z Olympiády z anglického jazyka
V dňoch 16.11.2017. a 24.11. 2017 prebehlo na bilingválnom a osemročnom gymnáziu školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v troch kategóriách. Všetkým víťazom blahoželáme a držíme palce v obvodnom a krajskom kole.

Kategória 2C1
1. miesto Ondrej Kučerák, II.A
2. miesto Ivan Chodák, II.B
3. miesto Laura Matúšek IV.C

Kategória 2C2 (anglofónni)
1. miesto Alex Petranin, II.A

Kategória 2A
1. miesto Laura Krajčovičová, Sexta B
2. miesto Branislav Piterka, Sexta B

Kategória 2B
1. miesto Soókyová Žofia, Septima A
2. miesto Simon Bauer, Septima A

Posledná konferencia programu EU3Doms
Štyri a slobody a viac:

O slobodách občana EÚ – Správa

V stredu 15.11.2017 sa 6 študenti Súkromného gymnázia Česká 10 s mojím sprievodom zúčastnili na konferencii o slobodách v EÚ v Eisenstadte, Rakúsko. Zúčastnení študenti:
• Áron Gödölle, 5.A
• Peter Majerčík, 5.A
• Miroslav Hronček, 5.A
• Rastislav Pavlišin, 5.A
• Patrik Uhrín, 5.A
• Omar Al-Shafe’i, 4.B
Stretli sme sa o 8:00 na železničnej stanici Bratislava-Petržalky, odkiaľ sme sa vlakom odviezli až do Eisenstadtu. Zo stanice sme potom prešli do Esterházyho paláca, kde sme sa asi o 10:00 registrovali. O 10:30 bola otvorená konferencia, na ktorej mali prejavy:
• Stefan August Lütgenau za Foster Europe Foundation, organizátor konferencie
• Prof. Dr. Annegret Eppler, Institute for Political Science, University Innsbruck
• veľvyslanec Dr. Stephan Vavrik, riaditeľ oddelenia pre multilaterálnu kultúrnu politiku z Federálneho ministerstva pre Európu, integráciu a zahraničné veci
• Marcus Strohmeier, medzinárodný tajomník rakúskeho odborového zväzu
• Áron Gödölle a Peter Majerčík, ktorí prezentovali video vlastnej produkcie o perspektíve mladých – video bolo s nadšením prijaté najmä rečníkmi konferencie, ktorí ho nielenže pozitívne komentovali, ale sa aj pýtali doplňujúce otázky
Po obedovej prestávke sme sa podľa záujmu rozdelili do pracovných skupín, kde sme riešili konkrétne problémy spojené so slobodami Európskej Únie. Témy:
1. EÚ a vonkajší svet
2. Medzikultúrna perspektíva
3. Európske slobody a viac
4. Perspektíva mladých
Na záver konferencie reprezentanti pracovných skupín podali ostatným účastníkom správu o výsledkoch diskusie svojej skupiny.
Naši študenti sa zúčastnili práce v skupine venujúcej sa perspektíve mladých, kde sa jednak venovali analýze textu na súvisiace témy a jednak vytvorili zoznamy problémov, s ktorými sa stretáva EÚ vo všeobecnosti, ale aj konkrétnymi problémami študentov a návrhmi na riešenia na lokálnej úrovni.
Ja som sa zúčastnila na diskusii pracovnej skupiny Európske slobody a viac, kde sme hľadali návrhy na riešenie problému, že sa veľa mladých, často vzdelaných, ľudí odsťahováva z našich krajín do zahraničia v snahe nájsť si lepšie platené zamestnanie. Nakoniec som aj podala správu za našu skupinu.
Konferencia bola dobre zorganizovaná a zaujímavá, myslím, že nie len pre mňa, ale hlavne pre študentov. Zúčastňovali sa na práci svojej pracovnej skupiny a aktívne diskutovali preberané témy aj počas obeda a prestávok. Konferencia sa skončila približne o 16:45. Po nej sme sa vrátili vlakom späť do Bratislavy.
Jana Šišmišová

Dňa 16. 11. sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili súťaže plšQworky 2017, ktorá sa konala s podporou Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy, Masarykovej univerzity a ďalších partnerov. Oblastné kolo súťaže sa konalo v Bratislave – Petržalke – Súkr. Gymnáziu Mercury, Zadunajská cesta 27.
Tento rok sa uskutočnil už desiaty ročník súťaže, ktorej sa minulý rok zúčastnilo 1133 tímov z takmer 600 škôl. PlšQworky naučili našich žiakov fair-play, tímovú spoluprácu a precvičili ich logické myslenie. Na rozdiel od iných súťaží, účasť v pIšQworkách nebola podmienená vedomosťami. Zúčastniť sa mohol každý, bez ohľadu na známky. Za organizovanie môžeme poďakovať tímu Student Cyber Games.
Oblastného kola sa zúčastnili žiaci, ktorí boli vybraní v školskom turnaji. Žiaci z 3.C boli Matej Duša, Marek Pospíchal, Kristína Bölcsová, Daniela Lukáčková a Yan Jie. Žiaci zo Sexty B boli Patrícia Fiamová, Eva Némethová, Paulína Spustová, Ema Longauerová a Kornélia Garajová. Žiaci z 2.B boli Miroslav Bešina, Sebastian Syrový, Patrik Štefanec, Sanya Buhaiev a Samuel Hlavatý. Žiaci z 2.A boli Šimon Spišiak, David Gavalec, Lea Kubáňová, Tereza Bednárová a Mária Šuleková.

V pondelok, 20.11. 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka.
Naším žiakom sa veľmi darilo, blahoželáme im k výborným výsledkom.
Pani učiteľky Mgr. Tatiana Dubnická a Mgr. Vanda Cvrkalová

Debatný klub má momentálne piatich oficiálnych členov: Váľkovú Michaelu z 2.D.,Tenzerovu Magdalénu a Schulyler Johnson z 1.A, Švecovú Vivien z 3.D. a mňa Tomáša Sakála zo 4.C. ktorý klub vedie. A štyroch neoficiálnych členov (zúčastnili sa na menej ako troch hodinách) : Gregora Milera zo 4.C., Adama Zábražného, Róberta Seidnera a Omara Al-Shafe´i zo 4.B.
Debatný krúžok bol založený Jozefom Mačákom minulý rok, a tento rok som ho prevzal na starosť ja. Klub sa stretáva vo štvrtok počas ôsmej hodiny v triede 4.C. s náhradným dňom piatkom počas siedmej hodiny. Na hodinách sa preberá správna argumentácia a debatovanie v súťažných formátoch. Cieľom debatného krúžku je pozdvihnúť argumentačné schopnosti jeho členov a pripraviť ich na súťaže, ktoré sú pod záštitou Slovenskej Debatnej Asociácie (SDA), ktorej najbližšej súťaži sa plánujeme zúčastniť. Na súťaž sú prihlásené Tenzerová Magdaléna, Schulyler Johnson a Váľková Michaela, a ja Tomáš Sakál idem ako dozor. Súťaž sa bude konať 8.-9.12. 2017 od 13:00-20:15 v piatok a od 8:00 do 16:00 v sobotu.
Tomáš Sakál

Ďakujeme p. učiteľke RNDr. Veronike Černej za jej vystúpenie na fyzikálnej konferencii Šoltésove dni 2017 v termíne 2. - 3. novembra 2017 v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava.
Jej vystúpenie venované založeniu a histórii konferencie Šoltésove dni malo pozitívny ohlas a tešíme sa na jej účasť aj v budúcnosti.
Za organizátorov konferencie
PaedDr. Peter Horváth, PhD.,
Oddelenie didaktiky fyziky FMFI UK Bratislava

Tím troch študentiek nášho Súkromného bilingválneho gymnázia – Kristína Bolcsová, Alexandra Čarská a Klaudia Kerpčárová - sa zaregistroval do súťaže „Olympiáda o Európskej únii“. V stredu 18.10.2017 o 10:00 prebehlo elektronické kolo tejto súťaže v priestoroch našej školy.

Minulý pondelok (16.10.2017) sa žiaci prvého ročníka gymnázia zúčastnili festivalu Jeden Svet. Festival je kultúrno-vzdelávacím podujatím, ktoré sa komplexne zaoberá ľudsko-právnymi, environmentálnymi a globálnymi témami. Naši žiaci sa zúčastnili premietania filmu Čakanie o Afgánke Rochsár, ktorá pred piatimi rokmi utiekla s rodičmi a niekoľkými staršími súrodencami do Dánska. V Afganistane im išlo o život, napriek tomu rodine dodnes chýba povolenie k pobytu v Dánsku. Každodenne nad nimi totiž visí hrozba deportácie. Rochsár jediná hovorí plynulo po dánsky, a preto práve na nej zostáva všetka komunikácia s právnikmi a imigračným oddelením. Môže štrnásťročné dievča uniesť takéto bremeno? Na film nadväzovala diskusia s odborníčkou na túto tému. Naši žiaci sa do diskusie aktívne zapájali, argumentovali a vysvetľovali svoje postoje.

Dňa 18. Októbra 2017 sa študenti piatych ročníkov bilingválneho gymnázia zúčastnili prednášky o zahraničných vysokých školách vedenej Janou Hirkovou, MSc; zástupkyňou spoločnosti InterStudy. Prednáška sa uskutočnila počas tretej vyučovacej hodiny v učebni s interaktívnou tabuľou. Študenti boli oboznámení s ponukou kurzov zahraničných univerzít vedených v anglickom jazyku, podmienkami prijatia, nutnými poplatkami a možnosťami získania štipendia. Záverečná časť stretnutia bola venovaná diskusii a otázkam študentov. Prednáška a následná diskusia boli vedené v anglickom jazyku.

Dňa 9.10.2017 sa žiaci prvých ročníkov bilingválneho gymnázia zúčastnili cezpoľného behu, kde boli veľmi úspešní. Družstvo dievčat, aj družstvo chlapcov postúpili z prvého miesta na krajské kolo. Gratulujeme!

Srdečne blahoželáme žiacke našej školy Júlii Mattonovej (2.D), ktorá sa stala majsterkou sveta vo Freestyle Karate. Sútaž (Unity world games) v kategórii 15-17 ročných sa konala v anglickom Newarku a celkovo Júlia získala 2 zlaté, 2 strieborné a jednu bronzovú medailu. Ešte raz blahoželáme k fantastickému úspechu a prajeme vela dalších!

Dna 22.9.2017 sa naši študenti II.D triedy podielali na dobrocinnej akcii Biela Pastelka. Akciu organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a vyzbierané peniaze využijú na podporu aktivít jej clenov. Naším študentom sa podarilo dokopy vyzbierat 686,76€. Za niekolkohodinovú aktivitu v okolí školy im taktiež velmi pekne dakujeme!

Súkromné bilingválne gymnázium
Súkromná základná škola
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát Česká
+421 2 444 50 496 - sekretariát Česká
+421 904 97 96 81 - sekretariát Česká
+421 911 84 88 89 - sekretariát, Kremeľská 2, Devín
+421 911 84 88 89 - riaditeľka základnej školy
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy
E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk

Súkromná materská škola
ROZPRÁVKOVO
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát
+421 2 444 50 496 - sekretariát
+421 904 97 96 81 - sekretariát
+421 911 848 884 - mobil MŠ
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy

E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk