Súkromná školská jedáleň B. H., Česká 10, 821 03 Bratislava

Stránkové hodiny: 7:30 - 8:00
tel: 0911 355 011


PLATBA


 • šeky sa vydávajú po 15. dni v mesiaci na mesiac nasledujúci
 • zaplatené ústrižky sa odovzdávajú v kancelárii ŠJ najneskôr do 25. dňa daného mesiaca
 • stravník je na obed prihlásený až po odovzdaní ústrižku (do 8:00)
INTERNETBANKING č. účtu:

V prípade platby cez internet je potrebné vytlačiť a odovzdať potvrdenie o platbe. Platbu cez internet je možné realizovať aj trvalým príkazom. V tom prípade vám bude strava evidovaná automaticky od 1. dňa v mesiaci ako zaplatená. V trvalom príkaze treba uviesť: meno, triedu, výšku stravného a uhradiť do 1. dňa predchádzajúceho mesiaca.

Výška stravného pri trvalom príkaze:
 • I. st.: 34,- €
 • II. st.: 36,- €
 • III. st.: 38,- €
 • zamestnancov: 23,- € (55% hradí zamestnávateľ)

Po skončení stravovacieho obdobia požiadajte o vrátenie preplatkov.V žiadosti uveďte meno, triedu a č. účtu, na ktoré vám preplatok poukážeme.

 • neodovzdané šeky (zloženky) sa evidujú ako odhlášky
 • odhlasovať obedy je možné čipom, telefonicky, SMS, príp. v kanc. ŠJ najneskôr do 8:00 daného dňa
 • stravu spätne nie je možné odhlásiť
 • odhlášky sa odpočítavajú k 15. dňu daného mesiaca /napr. v zloženkách na marec budú odpočítané všetky platné odhlášky do 15. februára/
 • odhlasovanie počas školy v prírode alebo výletu si odhlasuje stravník sám, počas prázdnin odhlasujeme stravu automaticky
CENA:

Výška stravného od 1.9.2012:

 • MŠ 2,90 €
 • I. stupeň /6-11r./: 1,41 €
 • II. stupeň /11 - 15r. /: 1, 49 €
 • III. stupeň /15 - 18r./: 1, 61 €
 • III. stupeň /zam. školy/: 1, 17 € (55% hradí zamestnávateľ)

Režijné poplatky: 10,- € pre I., II., III. st. (neodpočítateľná položka, prirátava sa k stravnému)

ČIPOVÝ SYSTÉM:

Každý stravník je povinný sa pri obede sa preukázať platný čipom, s ktorým musí prejsť cez čítačku. Čip sa používa na odber stravy, nahlasovanie , odhlasovanie. Záloha na čip: 2,50 €

Súkromné bilingválne gymnázium
Súkromná základná škola
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát Česká
+421 2 444 50 496 - sekretariát Česká
+421 904 97 96 81 - sekretariát Česká
+421 911 84 88 89 - sekretariát, Kremeľská 2, Devín
+421 911 84 88 89 - riaditeľka základnej školy
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy
E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk

Súkromná materská škola
ROZPRÁVKOVO
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát
+421 2 444 50 496 - sekretariát
+421 904 97 96 81 - sekretariát
+421 911 848 884 - mobil MŠ
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy

E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk