MATERSKÁ ŠKOLA

Výučba anglického jazyka:

 • prostredníctvom hier, rozprávok, piesní a básní
 • dieťa si denne vytvára k učeniu jazyka pozitívny vzťah, nové poznatky získava prirodzene a automaticky
 • využívame podporný materiál - DVD, interaktívne a pesničkové CD, obrázkové karty, knižky
 • Výtvarná výchova:

 • používanie dostupných pomôcok: ceruzky, pastelky, farby

Ponúkame:

 • bezpečné prostredie s celodennou starostlivosťou v čase od 7:00 do 17:00 pre deti od 1 roka
 • láskavý prístup učiteliek
 • rôznorodú činnosť plnú zábavy
 • hry s hračkami, ktoré rozvíjajú motoriku a schopnosť sústrediť sa
 • v detskom centre je zavedený kamerový systém
 • Hudobná výchova spojená s tancom:

 • spoznávanie hudobných nástrojov
 • počúvanie rôznych hudobných žánrov
 • cvičenie pri hudbe

Súkromné bilingválne gymnázium
Súkromná základná škola
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát Česká
+421 2 444 50 496 - sekretariát Česká
+421 904 97 96 81 - sekretariát Česká
+421 911 84 88 89 - sekretariát, Kremeľská 2, Devín
+421 911 84 88 89 - riaditeľka základnej školy
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy
E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk

Súkromná materská škola
ROZPRÁVKOVO
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát
+421 2 444 50 496 - sekretariát
+421 904 97 96 81 - sekretariát
+421 911 848 884 - mobil MŠ
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy

E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk