CENNÍK MATERSKÁ ŠKOLA

v MŠ Česká je poplatok za opatrovanie a starostlivosť o dieťa od 3 rokov na mesiac 200 € vrátane DPH (platí od septembra 2013).

• v MŠ Devín je poplatok za opatrovanie a starostlivosť o dieťa od 3 rokov na mesiac je 200 € vrátane DPH

• pre deti s trvalým pobytom v Devíne je poplatok 40 €). • v MŠ Česká aj v MŠ Devín je poplatok za opatrovanie a starostlivosť o dieťa do 3 rokov na mesiac 350 € vrátane DPH.

• stravná jednotka na deň je 2,80 € vrátane DPH

• v prípade voľného miesta poskytujeme aj starostlivosť len vo vybrané dni, pričom poplatok za opatrovanie a starostlivosť o dieťa na deň je 20 € vrátane DPH (nie je zahrnutá strava)

• v prípade voľného miesta poskytujeme aj poldennú starostlivosť, pričom poplatok za opatrovanie a starostlivosť o dieťa na mesiac je 245 € vrátane DPH (nie je zahrnutá strava)

• centrum si vyhradzuje právo prednostne prijať deti s celodenným pobytom

• k prijatiu je potrebné vyplniť záväznú prihlášku a podpísať zmluvu o poskytovaní starostlivosti o dieťa

• poplatok za opatrovanie a starostlivosť o dieťa sa uhrádza vopred za celý mesiac, najneskôr vždy k 1. dňu v mesiaci

  • v hotovosti na sekretariáte
  • prevodom na číslo účtu 320 8814 859 / 0200, pričom je potrebné uviesť variabilný symbol, ktorý Vám bude pridelený pri podpise zmluvy

• zaplatené dni sa nenahrádzajú ani neprenášajú z jedného mesiaca do druhého

• poplatok je krátený iba v prípade dlhodobej neprítomnosti (súvisle 10 pracovných dní) a to vo výške 15%

• v prípade nahlásenej neprítomnosti sa poplatok za stravu vráti, strava sa odhlasuje ráno do 8:00 na telefónnom čísle 0911355011


Súkromné bilingválne gymnázium
Súkromná základná škola
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát Česká
+421 2 444 50 496 - sekretariát Česká
+421 904 97 96 81 - sekretariát Česká
+421 911 84 88 89 - sekretariát, Kremeľská 2, Devín
+421 911 84 88 89 - riaditeľka základnej školy
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy
E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk

Súkromná materská škola
ROZPRÁVKOVO
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát
+421 2 444 50 496 - sekretariát
+421 904 97 96 81 - sekretariát
+421 911 848 884 - mobil MŠ
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy

E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk