WHO WE ARE

Dear visitor, welcome to our school!The 1st year of teaching at private schools in Česká ul. 10 was the school year 2005/2006.

Our main aim is to help with the upbringing and the education of the youth, who will be able to present themselves and their opinions as well, in the cultivated and polite way. The graduate can speak at least 2 world-known languages and this ability gives him/her the chance to keep studying at overseas universities.

We offer:

  • high level of language competence
  • teaching of other foreign languages (French, German, Spanish, Russian)
  • exchange student program

2% z daní môžete venovať našej nadácii na číslo účtu SK4202000000002641591655

Predmet nadačnej listiny

Nižšie uvedený zakladateľ týmto v zmysle ustanovení par. 4 a násl. zákona č. 34/2005 Z.z. a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov zakladá nadáciu na podporu verejnoprospešného účelu.

I. Základné ustanovenia

Názov nadácie: Nadácia GYMNÁZIUM ČESKÁ
Sídlo nadácie: Česká 10, 831 03 Bratislava
Doba: Nadácia sa zriaďuje na dobu neurčitú

II. Verejnoprospešný účel nadácie Nadácia sa zriaďuje za účelom:
  • a) podpory a rozvoja vzdelanosti žiakov a študentov Slovenskej republiky
  • b) propagácie podpory základných a stredných škôl
  • c) organizovania športových a kultúrnzch podujatí
  • d) podpory nadaných a talentovaných žiakov a študentov, na rozvoj ich prirodzeného talentu v oblasti športu, vzdelávania, publikačnej a výchovnej činnosti, resp. v oblasti kultúry
III. Zakladateľ

Zakladateľom nadácie je School s.r.o.,
Župné námestie 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 923 890
IBAN: SK4202000000002641591655ú

O použití finančných prostriedkov budeme pravidelne informovať.

2% Z DANÍ

Právnické osoby poukazujú 2% prostredníctvom tlačiva daňové priznanie, oddiel IV. Na poukázanie 2 % pre fyzické osoby sú potrebné tieto tlačivá:

  • vyhlásenie o poukázaní
  • poučenie o vyhlásení
  • potvrdenie o zaplatení dane
kompletné informácie nájdete aj na: www.rozhodni.sk

Dokumenty na stiahnutie


Private grammar school
Private primary school
Česká 10
831 03 Bratislava

Phone number:
+421 2 444 50 733 - secretariat Česká
+421 2 444 50 496 - secretariat Česká
+421 904 97 96 81 - secretariat Česká
+421 911 84 88 89 - secretariat, Kremeľská 2, Devín
+421 911 84 88 89 - directess, Primary school
+421 911 22 33 88 - directress
E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk

Private kindergarten
STORYTELLING
Česká 10
831 03 Bratislava

Phone number:
+421 2 444 50 733 - secretariat
+421 2 444 50 496 - secretariat
+421 904 97 96 81 - secretariat
+421 911 848 884 - cell phone kindergarten
+421 911 22 33 88 - directress

E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk